Съдят двама мъже и жена за данъчни измами за над 1 700 000 лева, съобщават от прокуратурата.

Това са 42-годишен мъж, 51 - годишен мъж и 45-годишна жена.

Единият е обвинен за това, че при условията на продължавано престъпление като съсобственик и управител на частна фирма, в съучастие с другия мъж, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 1 244 902,59 лева. Той е потвърдил неистина в подадените справки- декларации до ТД НАП - Варна.

Той ще бъде съден и за това, че в условията на продължавано престъпление, с цел да се облагодетелства поддържал заблуждение в партньорите на фирмата за банковата сметка, по която следвало да бъдат превеждани суми, дължими по сключени договори. С това той причинил имотна вреда на собствената си фирма в големи размери - 341 014,55 лева.

51-годишният мъж заедно с жената избегнал установяването и плащането на ДДС в особено големи размери - 1 748 255,46 лева.

Неговата 45-годишна съпруга ще отговаря пред съда за усвояването на неследващ данъчен кредит в размер на 503 352,88 лева - престъпление, което извършила в съучастие със своя съпруг.

Данъчните престъпления били реализирани в периода 2009 г. - 2011 г.

Схемата била чрез включване в месечните отчети на частната фирма на фактури за фиктивни сделки да се натрупат задължения на държавата към дружеството. Тези сделки били оформени в дневниците за покупки и продажби на дружеството и подавани като информация с декларациите по ЗДДС, приспадайки данъчен кредит като реално дължим на дружеството по ЗДДС, без да били налице реални доставки на стоки и услуги.

Тримата могат да изтърпят наказание "лишаване от свобода" от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество.