Съюзът на съдиите в България (ССБ) поиска Висшият съдебен съвет да обсъди и да прецени дали да започне процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев от длъжност.

В обръщение до всеки един от членовете на съвета (с изключение на обвинител №1) съсловната организация изброява шест факта от дейността на Гешев, които според нея, налагат въпросът да бъде обмислен. 

Първият е за нарушение на чл. 6 от Закона за съдебната власт, според който магистратите трябва да са политически неутрални. От ССБ пишат, че в многобройните си изказвания главният прокурор е нарушавал този принцип като си е позволявал недопустими политически оценки на част от опозицията - например за приватизацията.

Асоциацията на прокурорите против проверка за Иван Гешев

Асоциацията на прокурорите против проверка за Иван Гешев

Нямало "паравоенно образувание"

Вторият факт, посочен от организацията, са разпространените от прокуратурата аудизаписи, придобити чрез специални разузнавателни средства, на разговори между шефа на Военновъздушните сили ген. Цанко Стойков и президента Румен Радев. Според ССБ Висшият съдебен съвет трябва да каже дали главният прокурор може да си позволи поведение, необвързано с върховенството на правото и функционирането на правовата държава и дали не са били създадени предпоставки за основателно съмнение, че е извършено престъпление от прокурор (нерегламентирано разпространение на аудиозаписи, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства, което не обслужва нуждите на наказателен процес, и то записи на разговори на президента).

От съюза посочват, че дискусия на тази тема е наложителна, защото тя "ще създаде така необходимите стандарти за управление на съдебната власт и ще даде възможност убедително да извършите проверка налице ли са достатъчно данни за откриване на процедура по реда на чл. 173 ЗСВ за обсъждане на въпроса дали е извършено тежко дисциплинарно нарушение от главния прокурор по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България, съответно да упражните правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ".

Третият факт в обръщението на ССБ е свързан с Бюрото за защита на свидетели към главния прокурор, което е определено от съюза като "паравоенно образувание". От организацията добавят, че с него държавното обвинение вече разполага и със силов инструментариум, който е присъщ на изпълнителната власт, която се контролира от парламента. ССБ намира за напълно неприемлива демонстрацията на сила при извършените през лятото обиски в президентството, където влязоха и тежко въоръжени служители от бюрото.

Четвъртият посочен факт са случаите, в които прокуратурата разпространява доказателства, събрани в рамките на досъдебни производства и посочва кой е извършил престъпление, като така, според ССБ, е нарушена презумпцията за невиновност.

Петият е за репликата на Иван Гешев във връзка с одита на Централизирана система за случайно разпределение на делата, който откри пропуски. По този повод главният прокурор заяви пред медии, че може да се окаже, че има коронавирус в съдебната система и че "всъщност през последните пет години в България не е имало правосъдие".

Последният посочен факт се отнася до срещи на Гешев с някои пострадали от престъпления или техни близки. "Разделението на хората в беда може да създаде погрешната представа в обществото, че ефективното наказателно преследване зависи не от приложението на закона, който дава равна защита на всички, поставени при едни и същи обстоятелства, а от акт на благоволение на главния прокурор в зависимост от конкретните му лични предпочитания, интереси, политическа конюнктура или спекулация с популистки нагласи", посочват от ССБ.

И заявяват, че има заплаха за фундаментите на правовата държава, която изисква реакцията на съвета. "За да не допуснем съмнението, че ВСС не изпълнява конституционната си задача да бъде единствен институционален коректив на главния прокурор и така се превръща в самостоятелен фактор за произвол и подриване на върховенството на правото, предлагаме да извършите задълбочена проверка на изложените по-горе факти, след което публично да обсъдите и да дадете отговор на обществото дали са налице основанията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България и съответно да упражните правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ", заключават от Съюза на съдиите.