Гражданска инициатива „Справедливост"  сезира Висшия съдебен съвет заради присъда над русенска журналистка, издадена заради това, че е защитила деца от социалния дом „Надежда" с публикация, отговаряща на професионалните стандарти.

Ася Пенчева е взела интервю от социалната педагожка Ценка Благоева и го е публикувала във в. „Утро". Въпреки че интервюто е записано с диктофон, със съгласието на събеседничката, Русенският районен съд  приема, че с действията си журналистката е оклеветила Ценка Благоева.

„Изразяваме своето категорично несъгласие и гражданско възмущение от решението на Русенския районен съд, осъждащо журналиста Ася Пенчева за това, че същата е взела интервю и го е публикувала във вестника, в който работи.
Публикуването на интервю не е противоправно деяние. Проблемите на дома за деца „Надежда" имат обществено значение и публичното им обсъждане не само не трябва да бъде ограничавано, но напротив, окуражавано още повече, че става дума за деца лишени от родителски грижа и защита." - се казва в декларация на „Справедливост" ,разпространена до медиите.

От гражданската организация подчертават, че с присъдата срещу Ася Пенчева районният съд в Русе по едопустим начин ограничава свободата на словото и нарушава чл. 40 от Конституцията на Република България.

„Уважаеми госпожи и господа от Висшия съдебен съвет, вие нямате правомощия да измените или отмените постановеното срамно решение, но можете да извършите  роверка на дейността на РРС, още повече че това не е единствения случай на  произнасяне на присъди срещу свободата на словото, които в последствие са били отменяни от горните инстанции. Ваше право и задължение е да извършите проверка на фактите и обстоятелствата и да ги вземем предвид при оценката и атестацията на съдиите. Това е в интерес на подобряването на съдебната система, в интерес на правото и в интерес на свободата и справедливостта, на които искаме да градим нашето общество." - се казва в заключение в декларацията.

Русенската журналистка е осъдена на обществено порицание, да заплати глоба в размер на 5000 лева и още 1000 лева обезщетение на социалната работничка заради нанесени неимуществени вреди.