Подходът на поднасяне на непотвърдена и в крайна сметка невярна информация не само злепоставя институцията, която я подава, но и цялата съдебна система. Това заявява шефът на Софийския градски съд (СГС) Калоян Топалов в отворено писмо до градския прокурор Емилия Русинова.

Писмото на Топалов е част от задочната кореспонденция през медиите между Софийския градски съд и Софийската градска прокуратура.

Припомняме, че преди няколко дни главният прокурор Сотир Цацаров сигнализира Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за забавени наказателни дела в софийските съдилища. Той алармира за 7 неприключили дела за убийства в СГС, както и за 4 дела, по които има значително забавяне при изготвяне на мотивите.

Ден по-късно от СГС реагираха и категорично отрекоха за наказателни дела, които 8 години са без написани мотиви. Магистратите изказаха мнение, че главният прокурор вероятно отново е бил подведен случайно или умишлено. От Градския съд изложиха своята гледна точка, което доведе до отговор от страна на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. В крайна сметка представителите на държавното обвинение признаха за една допусната своя грешка относно забавените дела в СГС.

В отвореното си писмо до Русинова, Топалов изтъква, че изразява своето и това на ръководството на СГС убеждение, че всяка една институция на съдебната власт следва да подхожда максимално отговорно при предоставяне на информация на обществото и други институции.

Той подчертава, че за адресираното до него писмо е разбрал първо от медиите. От това било явно, че предпочитаната за Русинова комуникация е публично-епистоларна и затова той си позволява да й отговори с отворено писмо.

Калоян Топалов адмирира усилията на Русинова да предприеме организационни мерки, за да не се допускат пропуски и некоректно подадена информация от страна на Софийската градска прокуратура. В тази връзка, по мнението му, й предстояла много работа, тъй като дори в писмото й до него има доста неточности.

Топалов намира за несериозно прокуратурата да използва подхода за съпоставяне на данните от Унифицираната информационна система на прокуратурата и публикуваната такава на сайта на СГС и САС. Как се систематизира тази информация, обработва и съхранява в прокуратурата, СГС не носи и не може да носи отговорност. Това определено е въпрос на вътрешна организация в Софийска градска прокуратура, за която както разбрах от писмото ви, полагате усилия да подобрите, пише Топалов.

Той категорично не приема констатацията, че подадената от СГС информация относно липсата на висящо съдебно производство по дело за убийство от 2010 г. е некоректна.

В заключение Калоян Топалов отбелязва, че ръководството на СГС много добре разбира необходимостта от повече прозрачност и ефективен контрол върху дейността на всички органи на съдебната система, включително и на съда, но при спазване на Конституцията и законите на страна.

Той изтъква, че през последната година и половина Софийският градски съд е най-проверяваният в България. Били проведени три изключително детайлни проверки от Висшия съдебен съвет, Инспектората на Висшия съдебен съвет и Софийския апелативен съд. При тях не е констатирано забавяне в изготвянето на мотиви към присъди за период от 8 години. Вярвам, че Прокуратурата няма съмнение в професионализма и обективността на тези институции, подчертава Топалов.