Близо 3 пъти намаляват нарушенията при слънчевите очила, които се продават в търговската мрежа. Това сочат проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - ДАМТН в търговски обекти.

Масова проверка на ДАМТН за слънчевите очила

Масова проверка на ДАМТН за слънчевите очила

Спрени са 69 модела очила, общото им количество е 7660 броя

Приблизително 7% от слънчевите очила за продан не отговарят на изискванията, сочат тазгодишните проверки. За сравнение през миналата 2017 г. дялът на слънчевите очила, неотговарящи на стандартите, е бил 20% от всички проверени.

Инспекторите на ДАМТН са проверили общо 246 обекта през 2018 г. до момента. Проверките са съсредоточени извън специализираните оптики. Инспекциите обхванаха малки търговски обекти, супермаркети и бензиностанции. Именно там обичайно се регистрират най-много нарушения.

ДАМТН провери над 400 търговски везни в Южна България

ДАМТН провери над 400 търговски везни в Южна България

Агенцията констатира нарушения в 66 обекта

Проверените слънчеви очила са общо 552 броя. Те са от различни модели. При 40 от тях са установени несъответствия. 37 броя очила са били с липсваща инструкция за употреба на български език, както и 17 броя с липсваща маркировка за съответствие.

За констатираните нарушения са съставени 40 акта за установяване на административно нарушение и 17 заповеди за спиране разпространението или използването на несъответстващия артикул, изземване и унищожаване в съответствие с предвидените законови изисквания.

Инспекторите от ДАМТН са закупили и различни модели детски очила, за да бъдат тествани в лаборатория. Резултатите показват, че всички модели съответстват на приложимите европейски изисквания.

Проверяват пособия за плуване за деца, за да е безопасно лятото

Проверяват пособия за плуване за деца, за да е безопасно лятото

Инспекциите на ДАМТН ще поставят акцент на пояси