Вече 2 години Министерството на финансите крие информация за КТБ. Това заявиха десните Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров.

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за КТБ

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за КТБ

Цонев и Хамид са съгласни и с част от мотивите на президента

Според десните държавата дължи на обществото пълна прозрачност около мегааферата с КТБ. Те обясняват, че на 31 март 2017 година са отправили няколко въпроса към министъра на финансите, които са останали без отговор. На 7 април същата година тримата отново запитват министъра да отговори по смисъла на Закона за достъп до обществена информация на следните въпроси:

  1. На колко възлиза масата на несъстоятелността на КТБ и от какви активи се състои?
  2. Какъв е общият размер на предявените от синдиците на КТБ съдебни искове към и за каква част от тях са наложени обезпечителни мерки - запори на средствата и възбрани върху реални активи - имоти, налични средства по банкови сметки и други?
  3. Какъв е размерът на оценените като несъбираеми кредити?
  4. По какви критерии синдиците са решавали кои прихващания да бъдат оспорени и кои да не бъдат?

Министерство на финансите обаче отново не отговоря на искането на десните, препращайки въпросите на трето лице, което по същество представлява е мълчалив отказ.

Въпросите ни за КТБ потъват като вода в пустиня, гневят се трима депутати

Въпросите ни за КТБ потъват като вода в пустиня, гневят се трима депутати

Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев

Търсейки правосъдие Андреев, Славов и Димитров се обръщат към Административния съд в град София и Върховния административен съд (ВАС). От там се произнасят в полза на гражданите, отменят мълчаливия отказ на Министъра на финансите и връщат делото като преписка на органа за произнасяне, съобразно указанията дадени в мотивите на решението.

Тримата обаче отново остават без желаната информация. Въпреки яснотата и категоричността на съдебните решения и на двете инстанции, вместо да отговори на поставените обществено значими въпроси, на 15 февруари Министерство на финансите пуска жалба. По този начин министерството ще може да забави отговорите по тези въпроси поне с още една година, обясняват десните.

"За нас възниква основателното съмнение, че Министерство на финансите силно се притеснява от публичното оповестяване на тези отговори", категорични са те.

Първото заседание по делото КТБ тръгна

Първото заседание по делото КТБ тръгна

Специализираният наказателен съд даде ход на делото за КТБ от четвърти път

В писмо Андреев, Славов и Димитров припомнят на МФ, че по смисъла на Закона за достъп до обществена информация министърът на финансите е задължен да отговори на поставените въпроси от обществено значение. Това сочи и решението на Върховния административен съд от 24 октомври 2017 година.

"Припомняме на МФ и недобросъвестното им поведение по воденото съдебно дело за концентрацията на собственост при данъчните складове за горива, когато след близо 2 годишна съдебна сага те бяха задължени от съда да отговорят и за обществото стана ясно, че е налице практически монополно положение!"

Трима депутати предлагат по-лек режим за данъчните складове

Трима депутати предлагат по-лек режим за данъчните складове

Като мярка за борба с картелите

Поради всичко това Андреев, Славов и Димитров са категорични, че вече е време за равносметка около източването на КТБ. "Каква част от парите върнахте?! Кои замесени лица разкрихте?! Защо отказахте участието на фирма за международно проследяване на парите", питат още десните и добавят, че е време за оставки. По думите им трябва да се поеме отговорност на всички нива на управление.