Трима депутати внасят законодателни промени срещу картелите при горивата. Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев от т.нар. "Група за натиск" искат нормативни промени срещу картелите при горивата.

Те искат облекчаване на режима и изискванията при издаване на лиценз за управление на данъчен склад, както и редакция на приетите през лятото промени в Закона за ДДС. Според тримата народни избраници с промените ще бъдат унищожени над 100 фирми, търгуващи с горива. Промените внасят днес тримата народни представители - Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров.

Три месеца комисия от депутати разследва картела на горива
Обновена

Три месеца комисия от депутати разследва картела на горива

Предложението бе прието без нито един глас "против"

В своя законопроект тримата депутати отново внасят промени, които биха позволили на по-голяма част от търговците на горива в страната да управляват данъчен склад. Това означава те сами да внасят горивата, с които търгуват, вместо да купуват от една и съща компания, доминираща на българския пазар.

Законодателна промяна в тази посока се препоръчва във втори пореден анализ на Комисията за защита на конкуренцията - първо през 2011 година и нов анализ тази година. И в двата случая притесненията на антимонополния орган са, че голяма част от данъчните складове у нас са собственост на една компания. Това е причината тримата депутати да предлагат да бъде въведена по-облекчена процедура за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.

Картел на горивата у нас държи високи цените, алармират браншовици

Картел на горивата у нас държи високи цените, алармират браншовици

По-високи цени на бензина в ЕС имат само Испания, Дания и Малта

"Предлаганият законопроект отстранява и някои сериозни недостатъци на приетите без сериозно обществено обсъждане промени в Закона за ДДС през лятото на 2016 г. С тях бе въведено изискване за лица, които търгуват с течни горива и които не са лицензирани складодържатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, да предоставят свръх обезпечение за една година напред в размера на евентуално дължимия сбор от ДДС", пишат в своите мотиви депутатите.

В тях те отново напомнят, че при обсъжданията на промените в Закона за ДДС представител на НАП на заседание на Парламентарната комисия по икономическа политика заяви, че "над 100 фирми се очаква да бъдат заличени от пазара".

Фирмите от картела за горивата се договаряли цените всекидневно

Фирмите от картела за горивата се договаряли цените всекидневно

Картелното споразумение е започнало още преди 2012 г...

Предложението на тримата депутати е да бъде запазен режимът на предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива като средство за борба с данъчните измами, но срокът да бъде намален на един месец напред, а не за цяла година.