Предприемат спешен ремонт на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново, Видинско. Спешни аварийни действия се предприемат и за стабилизиране на състоянието и за по-бързо оттичане на водите от наводнените земеделски площи по поречието на река Тимок до Брегово. Това заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев след инспекция на наводнените територии до двете селища.

След като водата се оттече, ще бъде задействано обезщетението на собствениците, чиито земи са пострадали.

Пътят Смолян-Мадан остава затворен заради опасност от ново свлачище

Пътят Смолян-Мадан остава затворен заради опасност от ново свлачище

Преминаването в участъка е забарнено

Незабавната проверка беше извършена веднага след обявеното бедствено положение във Видинско. Проверката е извършена заедно с изпълнителния директор на "Напоителни системи" ЕАД Снежина Динева.

Неотложни са спешните мерки във Видин и Брегово. Те трябва да бъдат незабавни, за да не бъдат допуснати допълнителни аварийни ситуации, застрашаващи здравето и имуществото на хората в района, зам.-мин. Добрев.

Той обясни, че когато водата се оттече, Експертна комисия, създадена към Областна дирекция "Земеделие" ще обследва нанесените щети по земеделските земи, за да могат стопаните да бъдат обезщетени по съответния предвиден в законодателството ред.

До село Иваново има пропукана дига на корекцията на река Делейнска, която е в близост до мост, преминаващ от Видин към Брегово, стана ясно по време на инспекцията. От пукнатата дига има пропускане на вода, която е преминала към земеделски земи в близост.

Река Тимок излезе от коритото си, очаква се евакуация на населението

Река Тимок излезе от коритото си, очаква се евакуация на населението

Бедствено положение е обявено в община Брегово и с. Иново

Кметът на Община Видин Огнян Ценков обяви, че няма опасност за населението, но е наложително да се възстанови целостта на хидромелиоративните съоръжения при моста.

"Спешни действия са предприети още в неделя, 11 март. В района на Брегово при огледа на място установихме, че предприетите вчера действия за оширение на участък, през който да се оттича водата от залятата земеделска площ, вече дават ефект", изтъкна Снежина Динева. Тя информира, че на този коригиран участък, водата вече се връща обратно в коритото на Тимок. Наблюдава се известно оттичане от сутринта.

Според регионалния министър Николай Нанков няма място за притеснения за водата край Брегово. Водата е питейна и годна за битово използване, категоричен беше министъра.

Видинската община Брегово е в бедствено положение от нивото на река Тимок

Видинската община Брегово е в бедствено положение от нивото на река Тимок

Кметът се притеснява от замърсяване с тежки метали