Софийска градска прокуратура спира строежа в софийското село Бистрица заради открити сериозни нарушения при издаването на разрешението.

Разрешението за строеж на сградата е издадено от архитекта на Район "Панчарево" при груби нарушения на закона, които водят до неговата нищожност, посочват от прокуратурата.

Софийска градска прокуратура е протестирала пред РОНСК-РДНСК-Югозападен район разрешението за строеж на улица "Черни връх" в село Бистрица.

Припомняме, вчера прокуратурата започна проверка, след като получи сигнал от страна на главния архитект на София Здравко Здравков. Преди това жители на Бистрица спряха с жива верига бетоновозите, дошли да изливат основите на нова сграда, която спира достъпа до техните имоти.

Фандъкова нареди бърза проверка на имотните скандали в Бистрица и в Панчарево

Фандъкова нареди бърза проверка на имотните скандали в Бистрица и в Панчарево

Всеки, който е правил нарушения, да получи съответните санкции

Прокуратурата е констатирала съществени нарушения на административно-процесуалните правила и противоречия на материално-правните разпоредби на чл. 146 т. 3 и т. 4 от Административно-процесуалния кодекс.

Някои от тези нарушения са:

  • строителството на жилищната сграда засяга вече съществуващ път с асфалтова настилка заедно с канализация;
  • започнатите строителни работи препятстват достъпа на жители с. Бистрица до техни имоти;
  • изграждането на сградата засяга растителност, а не е издадено надлежно разрешително за нейното премахване, нарушени са и изискванията на чл. 148 ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  • нарушена е максималната плътност на застрояване;
  • отстоянията до улицата и до границите на имота, посочени в част "Геодезическа" на инвестиционния проект, са по-малки от изискуемите;
  • проектът за сградата не е съгласуван с електроразпределителното дружество, което също е в нарушение на разпоредбите на чл. 64 ал. 5 от ЗУТ;
  • разрешението за строеж не е обявено на заинтересованото дружество в нарушение на изискванията на чл. 149 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
  • проектът не е съгласуван с Дирекция "Транспортна инфраструктура" при Столична община;
  • не са спазени и изискванията на чл. 87 ал. 1 от ЗУТ - в одобрената от Главния архитект ситуация липсва септична яма;
  • не е представен договор за почистване на резервоара за отпадни води;

Предстои произнасяне на регионалния строителен надзор с надлежен акт по внесения от отдел "Надзор за законност" в СГП протест в защита на законните права и интереси на гражданите, както и на обществения интерес.