Издаването на свидетелство за съдимост ще става по служебен път. Това решиха депутатите, приемайки на първо четене законопроект, с който се намалява административната тежест. Предлага се справката за свидетелството за съдимост да се извършва чрез служебен обмен на информацията между администрациите.

До края на годината пада изискването за хартиен носител на основни документи

До края на годината пада изискването за хартиен носител на основни документи

За осем удостоверителни документи не съществуват пречки да отпаднат на хартиен носител

Със законопроекта се цели значително намаляване на административната тежест за бизнеса и за гражданите, като се спести време и разходи във връзка с предоставянето на информация относно съдебния статус на гражданите.

Промените ще засегнат 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията. Предлаганият законопроект е в изпълнение на един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на България за периода 2017-2020 г. - намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса.