Министърът на правосъдието Цецка Цачева кани Департамента за правосъдие на САЩ, чрез Министерството на външните работи на Република България, за провеждане на двустранни консултации.

В поканата се казва, че на 12 април 2018 г. в Министерството на правосъдието е постъпило писмо от главния прокурор на Република България, Сотир Цацаров, относно обявения за международно издирване от страна на САЩ български гражданин Желяз Михайлов Андреев.

В него главният прокурор сочи, че в прокуратурата са постъпили писма от дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на Министерството на вътрешните работи, касаещи установяването на още четирима български граждани, издирвани с цел арест и екстрадиция от Интерпол - Вашингтон, на основания за задържане, идентични с тези на Желяз Андреев.

Интерпол иска още четирима българи освен Желяз Андреев

Интерпол иска още четирима българи освен Желяз Андреев

Сотир Цацаров разпоредил да не бъдат задържани

В тази връзка министър Цачева отправя покана за провеждане на експертни консултации в спешен порядък на основание чл. 20 от Договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати.

"Надявам се възможността за консултации да допринесе за своевременното и успешно разрешаване на конкретните случаи, посочени по-горе и да гарантират взаимното безпроблемно прилагане на Договора, както и защитата на правата на българските граждани", се казва още в документа.

За отправената покана своевременно е уведомен заместник-министърът на външните работи г-н Юрий Щерк, който от своя страна по дипломатичен път е информирал посолството на САЩ в София.

Цачева разчита на съда по казуса с екстрадирането на българина в САЩ

Цачева разчита на съда по казуса с екстрадирането на българина в САЩ

Има възможност Желяз Андреев да не бъде екстрадиран, коментира адвокат Марковски