От неправителствената организация "Природата за хората и регионите" изпратиха сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров за натиск върху служители от екоминистъра Ирина Костова във връзка с екологичната оценка на плана за управление на НП Пирин, съобщиха от НГК "Природата за хората и регионите".

Природозащитници обвиняват МОСВ в правен хаос за Пирин

Природозащитници обвиняват МОСВ в правен хаос за Пирин

Това блокирало изработването на нов, качествен план за управление на парка

В сигнала до Прокуратурата от НГК "Природата за хората и регионите" се поставя и въпроса, че поради действията на министър Костова, ще се забави приемането на плана за управление на Пирин, което ще нанесе два милиона лева преки щети на бюджета на министерството и дирекцията на Парка.

Защото от Европейската комисия, ще откажат да признаят плащанията. Сумите ще трябва да се възстановят от бюджета на министерството. Освен това, поради забавянето на плана, със сигурност ще има и наказателна процедура от Брюксел, за която вече има изпратени сигнали.

Повод за сигнала са издадените в рамките на няколко дни седем взаимно противоречащи си решения, свързани с изработване на допълнителна екологична оценка на плана за управление на Пирин, въпреки наличието на такава.

Планът за Пирин има екооценка, твърдят от фирмата, която го е изготвила

Планът за Пирин има екооценка, твърдят от фирмата, която го е изготвила

Тя е неразделна част от плана

В сигнала се настоява прокуратурата да извърши обстойна проверка, поради какви причини и по чие разпореждане, министър Костова издава решения на държавен орган. По нейни думи те са взети по "целесъобразност", а не по разписания в законите на страната ред.

В жалбата се изисква още да се разследва, защо издадените от министър Костова решения не са подписани от директорите на дирекции и началниците на отдели. Това са изисквания на вътрешно-административните правила за работата на министерството.

МОСВ с крачка назад - отмени решението си за "Пирин"

МОСВ с крачка назад - отмени решението си за "Пирин"

След обществения отзвук по казуса

Иска се още да се разследва въпросът, имало ли е натиск от страна на министъра върху служители на министерството и ръководни кадри да подпишат взетите от нея еднолични решения. Настоява се да се провери работата на отдел "Деловодство" на МОСВ на 06 март 2017г. и по каква причина службата е работила до късно вечерта и кой е разпоредил за това.

Следваща пряка щета от действията на министър Костова е, че поради отказа да се приеме плана, за общините граничещи с парка територии ще се появят трудности и няма да могат да приемат Общите си устройствени планове. Това ще доведе до непоправими загуби при реализиране на програмите на общините, бизнеса и хората, категорични са от националната екомрежа.

В сигнала се твърди, че сериозни финансови щети ще бъдат нанесени и на Дирекцията на НП Пирин. Това е така защото няма да се реализират заложените в актуализирания план за управление на Пирин мерки и програми свързани с планираните дейности по управление на парка.

От действията на министър Костова, най-неблагоприятни последствия ще има върху опазването на биоразнообразието и екосистемите, тъй като предвиденото финансиране и мерки няма да бъдат реализирани в срок.

От Коалиция "Природата за хората и регионите" се надяваме Прокуратурата, бързо и в кратки срокове да разследва действията на министър Ирина Костова и при наличие на данни за престъпление по служба и нанесени щети, да бъде повдигнато обвинение, завършва съобщението от "Природата за хората и регионите".