Нищожна е формулата за дялово разпределение на топлинна енергия в сградите етажна собственост (жилищни блокове, административни сгради). Това решиха магистратите от тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС), съобщиха от ВАС.

С решението се отменят десетки разпоредби от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването и от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия. Отменят се и разпоредбите, които съдържат формулата.

Тримата върховни съдии - Милка Панчева (председател на състава и докладчик), Росен Василев и Сибила Симеонова, са установили множество нарушения на правилата за издаване на подзаконови нормативни актове още при приемането на наредбата през 2007 г., както и при последното изменение на методиката през 2015 г.

От "Топлофикация София" уверяват, че не дължали информация на обществото

От "Топлофикация София" уверяват, че не дължали информация на обществото

От общинското дружество не казват къде са отишли 10-15 млн. лева

Промените в Наредбата за топлоснабдяване са направени през 2013 г. със заповед на тогавашния заместник-министър на енергетиката Анна Янева. Тя разпорежда и обнародването им в Държавен вестник.

Мнението на върховните съдии е, че Янева не е имала такова правомощие, а единствено министър може да издава правилници, наредби, инструкции и заповеди. Те цитират чл. 115 от Конституцията и подчертават, че тази компетентност не може да се прехвърля със заповед за заместване.

Според решението на ВАС за издаването на Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването липсват мотиви. Без мотиви е отменена и действащата до 24.04.2007 г. Наредба № 2 за топлоснабдяването. 

"Топлофикация" начисли по 200 лв. сметка на семейства без парно

"Топлофикация" начисли по 200 лв. сметка на семейства без парно

От години потърпевшите са се отказали от услугите й, но сега са длъжни да платят

"Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването", пише в решението на тричленката на ВАС.

При промените в наредбата от 2015 г. на сайта на Министерство на енергетиката е публикувано съобщение за провеждане на обществено обсъждане, но в него няма мотиви.

Не са ясни целите на проекта, пише само, че се цели създаване на еднородна практика при прилагане на Наредбата от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл. 139а от ЗЕ, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи. 

Манолова дава на Финансовия контрол делата на "Топлофикация - София"

Манолова дава на Финансовия контрол делата на "Топлофикация - София"

Топлофикация печели много добре на гърба на столичани чрез хонорари на юристи, заяви омбудсманът

По мнението на съда от административната преписка се вижда, че не е извършено никакво обсъждане на предложенията.

Мнението на съдиите е, че има нарушение на административнопроизводствените правила заради липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на наредбата. Това води до отмяна на оспорените пред него разпоредби от наредбата.

ВАС не отменя наредбата и методиката в цялост, тъй като пред него са атакувани само отделни техни разпоредби.

Решението на тричленката на ВАС не е окончателно. Това административно дело № 13721/2017 г. беше образувано по жалби на трима души. 

Таксата "сградна инсталация" остава трън в очите на Манолова

Таксата "сградна инсталация" остава трън в очите на Манолова

МЕ си защитават променената формула

Припомняме, в края на месец май ВАС спря производството си по делото за такса "Дялово разпределение" докато чакаше да се произнесе Съда на Европейския съд.

Европейският съд трябваше да излезе със становище дали се допуска в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, етажните собственици да са задължени да участват в разходите за отопление на сградата, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на централно отопление и не го използват в своя апартамент.

Предишното дело за отмяна на такса "дялово разпределение" бе от 13 април 2018 г. Според него министърът на енергетиката Теменужка Петкова трябваше да заплати общо 870 лева разноски на гражданина, подал жалбата. Петкова трябва да плати и на още четири физически лица, чиито жалби са били присъединени към делото. И това дело бе на ниво тристранка във ВАС.