Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени окончателно правила на КЕВР за преизчисляване на тока.

Отменените правила касаят определянето на потреблението на електроенергия за битови и фирмени потребители в случаи, при които има повредени или липсващи електромери.

Съдът отмени наредби на КЕВР за преизчисляване на тока

Съдът отмени наредби на КЕВР за преизчисляване на тока

Петчленният състав смята, че разпоредбите са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени. Отчетени са нарушения на основните принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 от Административно-процесуалния кодекс - за законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност.

Припомняме, тричленен състав на ВАС вече отмени наредбите със свое решение от 1 февруари тази година. Решението на 5-членния състав на ВАС е окончателно.