Върховният административен съд прекрати 23 дела по жалби на партия "Атака" и на Коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО" против решения на ЦИК за определяне състава на  24 районни избирателни комисии в страната.

Причината е, че жалбите са процесуално недопустими, тъй като решенията на Комисията касаят коалицията от партии "Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО", а не партията жалбоподател, в качеството му на персонифициран субект на процедурата по чл. 60 от Изборния кодекс, поясняват от съда.

ЦИК изтегля сроковете за назначаването на СИК заради ваксините

ЦИК изтегля сроковете за назначаването на СИК заради ваксините

ЦИК е отказала регистрация на 6 партии

След като член на коалиционна организация не е пряк адресат на обжалвания акт, той няма законово защитен правен интерес от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно засягане върху правната сфера на партията, като отделен участник в коалицията, посочват още от ВАС. В случая няма данни за нарушаване, ограничаване на субективни права или създаване на нови субективни права или задължения на индивидуалния участник в коалицията.

"Атака" не участва самостоятелно, като политическа партия, в правоотношението с ЦИК при определяне състава на РИК.

Липсата на законово защитен правен интерес от обжалване обуславя процесуална недопустимост на тези жалби, поради което те трябва да бъдат оставени без разглеждане, а производствата по тях - прекратени.

На Сидеров му настръхва косата от манипулациите на Централната ибрикчийска комисия

На Сидеров му настръхва косата от манипулациите на Централната ибрикчийска комисия

По думите му Борисов, Каракачанов и Симеонов са ОПГ