Петчленен състав на ВАС отмени текстове от Наредбата за работното време, дежурствата и почивките на служителите на МВР, съобщиха от ВАС.

Само ден по-рано полицаи от Благоевград, Петрич и Гоце Делчев заведоха дела срещу МВР, с които искат да им бъде изплатен извънредният труд. 16 гранични полицаи предимно от Гоце Делчев осъдиха МВР за неплатен извънреден труд. Делото е на първа инстанция.

Част от отменените текстове касаят общия брой часове за извънреден труд при бедствия и извънредни ситуации, разпределянето на работните смени в графиците, сумарното изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден и др.

Решението по административно дело 8601 от 2019 г. е окончателно

Синдикати и МВР обсъдиха работното време на полицаите

Синдикати и МВР обсъдиха работното време на полицаите

Униформите и бюджета за 2017 обсъдиха на Съвета за социално партньорство в МВР

То е за Наредба № 8121з-776 от 29 юли 2016 г., която определя реда за организацията и разпределянето на работното време, отчитането му, отдиха на служителите на реда.

Наредбата е издадена от министъра на вътрешните работи, обнародвана в Държавен вестник на 2 август 2016 г. Делото беше образувано по касационна жалба на Сдружение "Синдикат на служителите в МВР".

Мотивът на съдиите е, че не могат да проверят как този нормативен акт гарантира спазване на основните принципи при неговото изработване - обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

Липсата на дефинираното от закона съдържание на мотивите, освен, че е формално нарушение на Закона за нормативните актове, не осигурява възможност на съда и да извърши проверка за спазване на принципите при подготовката на нормативния подзаконов акт, смята петчленният състав на ВАС.