Делото за видеонаблюдението при броенето на бюлетините след края на изборния ден ще се гледа в Административния съд в София - град.

Това реши Върховният административен съд.

Делото беше образувано пред ВАС по жалба на "Демократична България" срещу решението на Централната избирателна комисия от 8 февруари за утвърждаване на Указания за обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

"Демократична България" обжалва пред ВАС забраната за заснемане на преброяването на бюлетините

"Демократична България" обжалва пред ВАС забраната за заснемане на преброяването на бюлетините

Според тях част от указанията на ЦИК са незаконосъобразни

Мотивът за прехвърлянето на казуса към друга инстанция е, че въпросното протоколно решение не попада сред решенията на ЦИК, които могат да бъдат обжалвани пред ВАС.

Жалбата, в частта, с която се оспорват Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес, се явява недопустима за разглеждане от Върховния административен съд, с оглед на което, на основание чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК, жалбата на Коалиция "Демократична България - Обединение" следва да се изпрати по подсъдност на Административен съд София - град, който е родово и местно компетентен да се произнесе по нея, след като извърши проверка за допустимостта й на всички основания, посочват от ВАС.

ЦИК отказа видеонаблюдение за изборите, демократите се жалват в съда

ЦИК отказа видеонаблюдение за изборите, демократите се жалват в съда

Комисията залагала бомба в легитимното презареждане на българската демокрация