"Демократична България" обжалва пред Върховния административен съд мълчаливата забрана на ЦИК за въвеждане на видеозаснемане и разпространение от броенето на бюлетините в секционните комисии след края на изборния ден.

Това заявяват от "Демократична България" в своя позиция до медиите. 

Става дума за решение от 8 февруари, с което ЦИК издаде указания за обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

Обединението обжалва като незаконосъобразни част от указанията, според които правата и задълженията на застъпниците и наблюдателите в изборния ден не допускат заснемане на процеса на броене на бюлетините и установяване на изборния резултат, защото това съставлява обработка на лични данни, недопустима от закона.

В жалбата си "Демократична България" се аргументира, че тези с указанията си ЦИК и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) са се произнесли извън правомощията си и въвеждат забрани, които не са законоустановени. 

Слави Трифонов настоява за видеонаблюдение на преоброяването на гласовете на изборите

Слави Трифонов настоява за видеонаблюдение на преоброяването на гласовете на изборите

Изпратил е писмо до депутатите да внесат уточнение в закона

Те припомнят и практиката на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от предишния парламентарен вот, когато комисията не е взела решение за забрана на видеозаснемането на преброяването на бюлетините и оформянето на секционните протоколи.

"Демократична България" акцентира, че става дума за видеонаблюдение и излъчване след края на изборния ден, така че няма да бъде нарушена тайната на вота, защото самото преброяване на бюлетините не разкрива политически убеждения или друга чувствителна информация.

"Следва да се съобрази и следното. Наблюдението и заснемането на процеса на преброяване на гласовете и съставяне на протокола на СИК не включва задължително обработването на лични данни, доколкото то може да бъде организирано по начин, който да показва само бюлетините и техния брой, да изключва показване на лицата на хората в изборното помещение или да бъдат предприети други аналогични мерки, за защита на правата на лицата в изборното помещение", се казва в жалбата на "Демократична България".

Медиите били видеонаблюдението на изборите

Медиите били видеонаблюдението на изборите

Според Тома Биков на машините за гласуване не бива да се гледа като на богове

Обединението изтъква и факта, че наблюдателите, застъпниците и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са обект на регистрационен режим и техни данни фигурират в специален регистър на интернет страницата на РИК и ЦИК. В този смисъл, кръгът от хората, които биха извършвали видеозаснемане е конкретно определен и ясен и абсолютната забраната за видеозаснемане в изборното помещение е неприложима.

Формацията посочва и европейския регламент, според който обработването на лични данни въз основа на изрична законова норма и въз основа на изпълнението на задача от обществен интерес са два различни хипотези. Изтъква се европейската практика, че застъпниците и наблюдателите изпълняват задача от обществен интерес, която се състои в осигуряване на публичност и прозрачност на процеса по преброяване и установяване на резултата от подадените гласове в конкретна изборна секция.

Тази вечер представители на "Демократична България" ще се присъединят към организирания във "фейсбук" граждански протест "Аз искам всеки да има възможност да излъчва броенето на вота на живо", за да представят своите аргументи и действия по темата.