От партия "Има такъв народ" настояват депутатите да внесат корекция в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, където да добавят изрично възможността за видеозаснемане само при преброяването на гласовете, за да се гарантира публичност и прозрачност при отчитането на изборните резултати. Това съобщават от партията в позиция до медиите. 

Те уточнват, че в чл. 114, 120 и 126 от Изборния кодекс са регламентирани правата и задълженията на наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Сред тях основно място заема правото им да присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването. За упражняването на това право на всеки наблюдател, застъпник, представител, както и на кандидатите, анкетьорите и представителите на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 272 от Изборния кодекс, трябва да бъде осигурена пряка видимост при преброяването на гласовете. За такава видимост се настоява още от 1990 г. в окончателния доклад на Националния демократически институт за международни отношения и Националния републикански институт за международни отношения на САЩ за изборите за Велико Народно събрание през 1990 г. и продължава да се настоява и в докладите на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите след 1990 г.

Според партията "Има такъв народ" практиката на произведените досега избори обаче показва, че в много случаи се злоупотребява с израза "пряка видимост", като правоимащите лица се допускат в изборното помещение, но се разполагат на разстояние, отдалечено от мястото, на което се преброяват бюлетините. По думите им това създава невъзможност за наблюдение на действията на секционната избирателна комисия (СИК) по отчитането на гласовете.

"Има такъв народ" не се интересуват от точната дата на изборите

"Има такъв народ" не се интересуват от точната дата на изборите

Най-важното било вотът да бъде честен

Смисълът на изискването за осигуряване на пряка видимост, видно и от стенографските протоколи при приемането му още през 2011 г. в Изборния кодекс на ГЕРБ, се съдържа в това, лицата да са на такова разстояние, което да им позволи с просто око да наблюдават (т.е. физически да виждат) преброяването на всяка бюлетина и определянето на всеки глас като действителен или недействителен. Пряката видимост е въведена поради липсата на онлайн излъчване на работата на СИК, допуснато за Централната избирателна комисия (ЦИК), районните избирателни комисии (РИК) и общинските избирателни комисии (ОИК). Пряката видимост има за цел да замени липсата на интернет връзка във всички секционни избирателни комисии, обясняват още от партията на Слави Трифонов.

Те подчертават, че за липсата на такава интернет връзка във всички населени места обърна внимание и председателят на Народното събрание по време на консултациите при президента относно техническата невъзможност да се реализира видеонаблюдение на процеса навсякъде.

Изказаното становище на вицепремиера Томислав Дончев, че "няма законово ограничение да се снима" при преброяването на бюлетините, подкрепя извършването на видеозаснемане дори без да са необходими промени в законодателството. Затова под "пряка видимост" по аналогия на останалите комисии и с оглед спазването на основния принцип за публичност и прозрачност на изборния процес, прокаран в Изборния кодекс, трябва да се разбира и видеозаснемане, смятат от партията на Слави Трифонов.

В тази връзка с писмо от "Има такъв народ" са направили запитване до Комисията за защита на личните данни дали е допустимо съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни да се извърши видеозаснемане с технически средства на процеса по преброяване на гласовете, като заснемането да се съсредоточи само върху бюлетините без да се обхващат образи на членовете на секционната избирателна комисия или други физически лица (без да се засяга неприкосновеността на личността и без да се заснемат данни, позволяващи да се идентифицира отделна личност).

БСП готова да разговаря и с Манолова, и с Трифонов за фронт за честни избори

БСП готова да разговаря и с Манолова, и с Трифонов за фронт за честни избори

Покана за среща на неутрален терен

В отговор от Комисията са уточнили, че с оглед правомощията по чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 49 от Изборния кодекс ЦИК е органът, които управлява изборния процес и е компетентен с методически указания да уреди осигуряването на пряка видимост при преброяването на гласовете, включително видеозаснемане, като при необходимост издаде съвместни указания с Комисията за защита на личните данни.

От партията на Трифонов отбелязват, че така противоречие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 няма да има, което било опасението на някои представители на управляващите. 

С чл. 272 от Изборния кодекс се създават условия за надежден, сигурен и прозрачен изборен процес, като законодателят е определил ЦИК за орган, който е компетентен да приеме решения, с които да гарантира, че правата на правоимащите лица по чл. 272 от кодекса няма да бъдат нарушени. Централната избирателна комисия и политическите сили не трябва да допускат да се симулира и неглижира изпълнението на това задължение от избирателните комисии. В Бялата книга на Съвета на Европа, озаглавена "Избори и Covid-19", е записано, че произвеждането на свободни и честни избори е основата на демокрацията и неслучайно в държавите, в които се произвеждат избори през 2020 г. основна цел е именно осигуряването на прозрачен изборен процес. Така например в Румъния, Грузия, дори и Южна Корея преброяването на гласовете е обект на видеонаблюдение, за да се гарантира в най-голяма степен точното отчитане на вота на избирателите и да не се създават съмнения за опорочен изборен процес, изтъкват от партията.

Медиите били видеонаблюдението на изборите

Медиите били видеонаблюдението на изборите

Според Тома Биков на машините за гласуване не бива да се гледа като на богове

В тази връзка те апелират депутатите да внесат уточнение в чл. 272 и да добавят изрично възможността за видеозаснемане само при преброяването на гласовете, за да се гарантира публичност и прозрачност при отчитането на изборните резултати, да не се допусне подмяна на вота на избирателите и да се изпълнят препоръките на международните организации. Само по този начин и правоимащите лица по чл. 272 от кодекса ще упражнят реално правата си, категорични са от "Има такъв народ".

Затова те предлагат народните представители да внесат предложение за допълнение в Закона за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, № 154-01-3/15.01.2021 г., с което да се уточни, че пряка видимост включва и видеозаснемане, за да не се постави под съмнение честността на изборите и да се нарушат правата на избирателите и на правоимащите лица по чл. 272 от Изборния кодекс.