ВАС потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията от юли 2008 г., с което на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България - София и на Сдружение „Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите" - Бургас бяха наложени имуществени санкции съответно от 15 000 лв. и 10 000 лв.

Санкциите са наложени за извършено нарушение по чл. 9, ал. 1 т. 1 от ЗЗК - пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия. Това е нарушение, което предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Според съда в установеното нарушение не е участвала Асоциацията на хлебопроизводителите и сладкарите „Хляб за България".

Проучването на КЗК показа, че сдруженията играят активна роля при формиране на ценовите очаквания и прогнози на пазара на хлебопроизводството в страната  в поредица свои изявления в периода октомври 2002 - юли 2007 г.

ВАС потвърди, че двете дружества са работили в посока координиране поведението на техните членове по отношение цената на масовия хляб, както и формиране на ценовата политика на хлебопроизводителите в страната.

Подобно поведение е в разрез с пазарните принципи, тъй като влияе върху цената на хляба и по този начин уврежда конкурентната среда на съответния пазар.

Решението на съда е окончателно.