Върховният административен съд върна за ново разглеждане делото срещу бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев за къщата му за гости.

Отменено е решението на Административен съд София - град, с което беше потвърден конфликт на интереси, установен от КПКОНПИ.

Според ВАС първоинстанционният съд не е преценил всички доказателства по делото и доводите на страните. Съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда. В мотивите на съдебното решение първоинстанционният съд трябва да изложи фактите, които е приел за установени въз основа на преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение.

Отложиха делото срещу Александър Манолев за къщата му за гости

Отложиха делото срещу Александър Манолев за къщата му за гости

Бившият зам.-министър се е разболял

Съдът трябва да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението. В настоящия случай обаче това не е сторено и е нарушение на съдопроизводствените правила. Това е и пречка касационната инстанция да извърши контрол за материална законосъобразност на проверяваното решение, посочва се в решението на ВАС. При новото разглеждане на делото трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства от значение за спора и подведени под съответните относими материалноправни норми за изясняване на основните спорни въпроси по делото, очертани по-горе, включително и след обсъждане на всички възражения на страните в процеса.

От ВАС отбелязват, че бланкетното посочване, че Манолев е "имал възможност за оказване на влияние, което се доказвало от последващите действия на контролните органи" приповтаря дословно мотивите на административния орган и не съставлява собствен извод от фактическа и правна страна на съда. Освен това не ставало ясно и кои са тези "всички възможности за упражняване на влияние върху структурни звена в ДФ"Земеделие" и в частност спрямо Регионалния технически инспекторат при Областна Дирекция - Благоевград на ДФ"Земеделие" от страна на Манолев.

Решението на ВАС е окончателно.

Десет съдии отказаха да поемат делото срещу Александър Манолев

Десет съдии отказаха да поемат делото срещу Александър Манолев

Заради колегиални отношения със сестра му - съдия в Районен съд-Благоевград

Припомняме, на 7 октомври 2019 г. беше внесено обвинението срещу Александър Манолев за получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения, с цел получаване на средства от еврофондовете, с които е построена къща за гости край Сандански.

Въпросната къща се оказа в списъка на ДФЗ с фирмите, които ще трябва да върнат 100% от европейската помощ по ПРСР, а усвоената сума е 391 хил. лева.

Манолев подаде оставка през април 2019 г., след като Върховна касационна прокуратура стартира проверка срещу него по повод медийни публикации.