Държавен фонд "Земеделие" откри нарушения при 253 къщи за гости. Започнатите производства са за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лв.

Едва на 23 от проектите не е наложена никаква санкция.

От ДФЗ съобщават, че от проверените през юни 288 проекта за къщи за гости по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. към момента са обработени резултатите за 276 от тях.

Санкциите, които ДФ "Земеделие" налага, са в резултат на събраната информация по време на проверките от страна на ДФ "Земеделие" и са в съответствие с "Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007-2013г.".

288 къщи за гости ще проверяват експертите на МЗХГ

288 къщи за гости ще проверяват експертите на МЗХГ

Получили европари за периода 2007 - 2013 г.

Най-честите констатирани нарушения при проектите за къщи за гости са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план - неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия за получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

ДФ "Земеделие" още е в етап по откриване на производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане.

След като разгледа постъпилите документи от страна на бенефициерите, Фондът ще изрази окончателното си решение чрез издаването на нарочен акт.

ДФЗ не може да санкционира къщи за гости в нарушение

ДФЗ не може да санкционира къщи за гости в нарушение

Тъй като проверките се извършват извън мониторинговия период

Припомняме, на 14 юни беше съобщено, че започва проверка на 288 къщи за гости, които са финансирани с европари по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година и за които 5-годишният мониторингов период вече е изтекъл.

В същия ден стана ясно, че поредната проверена къща за гости в Белослав е напълно изрядна. Ден преди това и къща за гости в Нови пазар е издържала проверката на ДФЗ.

На 10 юни земеделски експерти провериха хотел в село Гургулят, където не откриха несъответствия. Това беше втората от обявените от министър Десислава Танева 14 проверки на подадени проекти. Преди това от ведомството провериха и къща за гости в Лясковец, за която също заключиха, че е напълно изрядна.

По-късно през деня бяха извършени проверки на още две проектни предложения - хотел в Берковица и център за деца скаути за нощуване на палатки. Те също се оказаха изрядни според МЗХГ и ДФЗ.

Дикме за къщите за гости: Не е виновен този, който е ял баницата

Дикме за къщите за гости: Не е виновен този, който е ял баницата

Вината е на Държавен фонд земеделие според бившия министър

По-късно обаче се оказа че ДФЗ не може да санкционира къщи за гости в нарушение. Независимо от това инспекциите продължиха, като в същия ден беше проверена и къща в смолянската община Борино.

Инспектиращите влязоха в къщата на певеца Милко Калайджиев в свиленградското село Мезек, където също не установиха нарушения.

Заради констатирани нередности субсидията си трябва да върне къща за гости в Гургулят, която според информация на медиите е на секретарката на община Сливница Ани Иванова.

Съмнителни 15 къщи за гости откри ДФ "Земеделие"

Съмнителни 15 къщи за гости откри ДФ "Земеделие"

Трябва да върнат субсидията от 4,5 млн. лева