Започва проверка на всички 288 къщи за гости, които са финансирани с европари по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година и за които 5-годишният мониторингов период вече е изтекъл.

Проверките ще се осъществят от експерти на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Държавния фонд "Земеделие" (ДФЗ) по заповед на ресорния министър Десислава Танева.

В периода на наблюдение влизат 288 къщи за гости от всичките 746 платени туристически обекта.

Общата изплатена субсидия за тях от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) е близо 82 милиона лева, съобщиха от ДФЗ.

И къща за гости в Нови пазар издържа проверката на ДФЗ

И къща за гости в Нови пазар издържа проверката на ДФЗ

Предстои да бъдат проверени още 2 от общо 14 проекта

Проверките трябва да установят на място дали обектите работят по предназначение и развиват туристически дейности.

Ще бъдат извършени ревизии на място на всички документи, доказващи реалното функциониране на съответния обект като място за настаняване на гости.

Изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков е създал организация за провеждане на инспекциите.

Одитът трябва да приключи до 30 юни.

ДФЗ - РА ще представи доклад на министър Танева с резултатите от проверките в едноседмичен срок след приключването им.

Още четири проекта за къщи за гости изрядни

Още четири проекта за къщи за гости изрядни

ДФЗ и медиите до този момент не са открили измама