Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор.

Считано от 1 януари 2021 г. възнагражденията ще бъдат актуализирани с до 8% на служителите от специализираните структури, назначени по Закона на Министерство на вътрешните работи и лицата работещи по трудови правоотношения и до 3% на служителите на ръководни и експертни длъжности, назначени по Закона за държавния служител.

Припомняме, миналата седмица президентът Румен Радев внесе в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на отделни разпоредби от Закона за съдебната власт и от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, с които Бюрото по защита се определя като самостоятелна организационна структура при главния прокурор.

В искането на държавния глава се отбелязва, че Конституцията дава на съдебната власт статут на независимост, която обаче може да се ползва само и единствено с оглед на изпълнение на конституционно установените функции на съда, прокурорите и следователите. Тази независимост не следва да бъде употребявана за осъществяване на други задачи извън тях. Като възлага на служителите на Бюрото по защита полицейски правомощия, а поставя самото Бюро в структурата на прокуратурата и под ръководството на главния прокурор, законодателят възпрепятства упражняването на граждански контрол над осъществяване на полицейски правомощия.

Румен Радев сезира КС за Бюрото за охрана към главния прокурор

Румен Радев сезира КС за Бюрото за охрана към главния прокурор

Главният прокурор не можел едновременно да ръководи Бюрото и да упражнява надзор за законност над неговите действия