Глобяват ВиК-Добрич за нарушение на Закона за биологичното разнообразие, съобщава БНР.

Административният съд в Добрич е потвърди окончателно санкцията на водното дружество.

Наказателното постановление е издадено от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна и е потвърдено от Районния съд в Каварна.

ВиК-Добрич е осъдено да заплати 1 000 лв. заради прокопаването на канал, преминаващ през защитени зони. Той е с дължина от около 250 метра и е изграден в землището на село Крапец, община Шабла, за възстановяване на водоподаването към бунгала на русенски завод.

Територията, на която са положени тръбите, попада в границите на две защитени зони - тази за опазването на дивите птици "Дуранкулашко езеро" и защитена зона за опазването на природните местообитания на дивата флора и фауна "Езеро Дуранкулак".

Прокопаването обаче е извършено, без да е направена оценка на въздействие.

Заради нарушението водното дружество трябва да заплати глоба от 1000 лв., както и разноските по делото.