Неприемливо и недопустимо от правна гледна точка, очевидна несправедливост, която не допринася с нищо за разрешаване на конфликтите в застрахователната сфера, за което трябва да се търси разрешения само в обхвата на правото и общата уредба на гражданската отговорност.

Така Висшият адвокатски съвет (ВАдС) определя предложенията за промени в Кодекса за застраховането (КЗ), с които се въвеждат лимити на обезщетенията при смърт на пътя и призовава те да не бъдат приемани.

Становището е изпратено до вносителя на промените и председател на бюджетната парламентарна комисия Менда Стоянова, до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Становището е публикувано и на сайта на ВАдС. Предложенията срещнаха остра реакция, като се намеси и премиерът Бойко Борисов, който спря депутатите от ПГ на ГЕРБ да ги гласуват, докато не се състои широко обществено обсъждане. От Асоциацията на застрахователите в България също излязоха със становище.

Застрахователите искат ясна методика за изчисление на обезщетенията

Застрахователите искат ясна методика за изчисление на обезщетенията

Ако не се направят законови промени, "Гражданската отговорност" скача до 1000 лв.

От адвокатурата посочват, че предложението е внесено между първо и второ четене на проекта на правителството за промени в КЗ.

То даже увеличава минималните размери на застрахователната сума по "Гражданска отговорност" от 10 млн. лв. на 10.42 млн. лв. (за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт) и от 2 млн. лв. на 2,1 млн. лв. (за вреди на имущество).

"С предложения чл. 493а КЗ, който кодекс има характер на специален закон, се променя основният институт на непозволеното увреждане - чл. 45 и сл. ЗЗД, чиито разпоредби касаят гражданската отговорност за вреди на всички субекти и във всички хипотези на нейното възникване, в това число и тази на неспособния "да разбира или да ръководи постъпките си, отговорността на родители и осиновители, на възложители на работа, за вреди от вещи и т.н.", заявява ВАдС. И подчертава, че наред с чл. 45, ал. 1 ЗЗД, който урежда задължението на делинквента да поправи вредите, които виновно е причинил, се създава чл. 493а , ал. 1 КЗ, който гласи, че в случаите на телесно увреждане на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди - текст, който визира само един вид от възможните увреждания, предвидени в ЗЗД.

Експерти очакват поскъпване на "Гражданска отговорност"

Експерти очакват поскъпване на "Гражданска отговорност"

На въпрос дали може "Гражданска отговорност" да стане 800 лева

Посочените текстове влизат в явно противоречие с чл. 52 ЗЗД, който представлява фундаментът за определяне на размера на обезщетенията за неимуществени вреди", заявяват от адвокатурата и обясняват, че ако бъдат приети текстовете, предложени от Стоянова, съдът ще трябва да приложи принципа за справедливост съгласно методика, предвидена в наредба, която е подзаконов нормативен акт.

ВАдС критикува и промяната в чл. 52 от Закона за задълженията и договорите, която се предлага от Стоянова заедно с измененията в КЗ. Предвижда се създаването на втора алинея на разпоредбата, която да гласи: "При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в случай на пътнотранспортно произшествие се прилага Кодексът на застраховането".

"Така в правния мир се намества безцеремонно разрешението, че размерът на обезщетение за неимуществени вреди в общата част на 33Д ще се определя съгласно специалния закон - КЗ и то в случай на ПТП", заявяват от адвокатурата.

И обяснява, че предложението за изменения не се отнася за обезщетенията за смърт, последица от деяния, който нямат връзка с ПТП - напр. умишлено убийство с брадва, непредпазливо причиняване на смърт при упражняване на лекарска професия, трудова злополука и т.н.

Експерти очакват поскъпване на "Гражданска отговорност"

Експерти очакват поскъпване на "Гражданска отговорност"

На въпрос дали може "Гражданска отговорност" да стане 800 лева

"За всички тях остава общата уредба, или казано по-друг начин да причиниш смърт чрез ПТП ще е по-"евтино" за виновния и покриващия вредите му, сравнено със смърт, последица от други изпълнителни деяния.

Така пред престъпния свят се отваря възможността да се замени убийство по чл. 115 и сл. НК с престъпление по транспорта, за да постигне същия резултат, но с по-ниско ниво на гражданска отговорност, посочват от Адвокатурата и допълват, че така пътно-транспортното произшествие се превръща в причина за особен законодателен подход при формирането на понятието справедливост по чл. 52 ЗЗД, различен от този при смърт, настъпила при други обстоятелства.

"Такава правна техника представлява позор за всяка правна система", пише в становището.

Настимир Ананиев: Оставката на Менда Стоянова може да се иска заради застрахователните промени

Настимир Ананиев: Оставката на Менда Стоянова може да се иска заради застрахователните промени

Внесените от нея промени навяват на лобизъм, смята бившият депутат

Според адвокатите предложенията за промени в КЗ и ЗЗД обезсмислят и дискредитират с един замах постигнатата вече в законодателството ни завишена защита на участниците в движението.

Те критикуват остро и предвиденото обратно действие на лимитите на обезщетенията - за застрахователни събития, настъпили преди влизането в сила на измененията, което дава възможност за различен правен резултат спрямо увредените от едно и също ПТП и с приблизително еднакви по вид и интензитет неимуществени вреди.

В становището се критикува и това, че предвиденото ретроактивно действие на разпоредбите може да засегне и вече платени компенсации.

Адвокатите посочват, че с приемането на предложенията на Стоянова ще се наруши и Европейското право.

Те специално се спират на твърдението на Асоциацията на българските застрахователи, че девет адвокатски кантори правят бизнес със смъртта на пътя и на практика вземат под формата на хонорари половината или дори 80% от обезщетенията на нискообразованите роднини на жертвите на катастрофи.

Светла Несторова: Криминални схеми изкривяват плащанията на обезщетенията

Светла Несторова: Криминални схеми изкривяват плащанията на обезщетенията

Трябва да се плащат реални обещетения

"Твърдението, че девет адвокатски кантори имат нелоялни практики не може да бъде причина за срив в системата на застраховането, нито пък да предизвика нуждата от втора поред законодателна промяна след правилата за подсъдността", пише ВАдС. И посочват, че справянето с такива престъпни практики става чрез други правни инструменти.

"Ако е вярно изказаното в публичното пространство, че тези адвокати са били информирани още преди семействата на загиналите, следва да е ясно, че това не може да стане без помощта на съответни длъжностни лица. Няма как същите тези кантори да осигуряват за себе си пълноводен поток от дела, ако те работят в условията на свободна конкуренция. Няма как претенциите на такива кантори да бъдат удовлетворявани с по-високи по размер обезщетения и по доброволен, и по съдебен ред, без това да породи съмнение, че част от парите не остават в канторите", се посочва в становището.

В заключение от адвокатурата заявяват, че особено неприемливо в предложенията за промени в КЗ и ЗЗД е, че те прехвърлят последиците върху най-уязвимите и слаби участници в урежданите отношения - пострадалите.

"Вместо да им бъде заплатено дължимото обезщетение, ще следва увредените правоимащи лица да се задоволят с трохи, сравнено с вече установени нива и получени от други лица обезщетения", се посочва в становището.

В него се казва, че материята, свързана с обезщетенията на пострадали и увредени, изисква задълбочено разрешение, а не "предложеното повърхностно и едностранчиво" такова. А предложените промени, освен че постигат очевидна несправедливост при сравняване на обезщетенията, не допринасят с нищо за решаване на конфликтите в тази сфера.