Върховният касационен съд (ВКС) потвърди признаването на Михаил Туцов (Мишо Вандала) за невинен в убийство през 2014 г. на Красимир Гочев - Шмид в гр. Своге. Присъдата на САС оневинява Мишо Вандала.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото е образувано по протест и касационна жалба от частния обвинител и граждански ищец срещу новата присъда на Софийския апелативен съд (САС), с която е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 876/2016 г. на Софийския окръжен съд.

Туцов е оневинен по обвинението за убийството и за държане на огнестрелно оръжие, без да има надлежно разрешение.

Въззивният съд е провел задълбочено изследване, в резултат на което и е достигнал до извода за липсата на достатъчно и убедителни доказателства за авторството на престъпленията, в които Туцов е бил обвинен.

"С оглед изложеното не могат да бъдат споделени доводите в касационния протест и касационната жалба за процесуални пороци при проверката и оценката на доказателствените материали с обвинително значение, които да са довели до незаконосъобразно оправдаване на подсъдимия. В тази връзка следва да бъде припомнено, че преценките както за достоверността и надеждността на доказателствените източници, така и за тяхната достатъчност да обусловят един или друг извод, включително за липсата на доказателствена основа за осъждане, е суверенно правомощие на решаващия съд, стига да е ясно по какъв начин това е било постигнато", пишат върховните съдии.

Те допълват, че мотивите на САС съдържат ясна информация за приетите факти и доказателствените материали, от които са били изведени след открояване и надлежна оценка на противоречията в тях, при излагане на конкретни съображения в кои части едни от тях се кредитират, а други отхвърлят.