Връщат на първа инстанция делото, с което беше потвърдено уволнението на вече бившия генерален директор на БНР Светослав Костов, съобщават от "24 часа".

Върховният административен съд оспорва мотивите, с които Административният съд София - област отхвърля жалбата на Костов срещу решението на Съвета за електронни медии за уволнението му и така на практика го потвърждава.

Според ВАС мотивите на първоинстанционния съд са лаконични. Магистратите считат, че в съдебния акт липсва собствено тълкуване на нормата от страна на съда, както и излагане на съждения относно наличието на груби нарушения, т.е. съдът не е изложил своето виждане дали генералният директор на БНР е извършил или е допуснал да се извършат груби нарушения на основните принципи, уредени в нормата на чл. 10 от ЗРТ, свързани с радио дейността на оператора. Първоинстанционният съд се е задоволил само да преповтори мотивите на административния орган, без да извърши съответния анализ на фактите и да ги обвърже със съответните правни норми, посочва се в решението на ВАС.

Съдът отхвърли жалбата на бившия шеф на БНР срещу уволнението му

Съдът отхвърли жалбата на бившия шеф на БНР срещу уволнението му

Светослав Костов беше отстранен заради спирането на излъчването на "Хоризонт" за 5 часа

В същото време липсата на собствени фактически установявания и правни изводи на съда "препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение".

По тази причина ВАС отменя решението на Административния съд в София и го връща за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

Отстраненият шеф на БНР обжалва решението на СЕМ

Отстраненият шеф на БНР обжалва решението на СЕМ

Законодателството не обхваща случаи като БНР и "Референдум"

Припомняме, жалбата на Светослав Костов срещу уволнението му беше отхвърлена от съда като неоснователна на 22 юли тази година.

на 17 октомври миналата година СЕМ единодушно освободи Светослав Костов като генерален директор на общественото радио. Причината беше безпрецедентното спиране на излъчването на програма "Хоризонт" на 13 септември 2019 г. от 6,00 до 10,34 часа.

Заради предсрочно прекратения си мандат Костов заведе дело срещу Съвета за електронни медии, че е неправомерно свален от поста.