Установяването на нарушение на пътя и налагането на наказание ще се осъществява в една административна процедура - с издаването на един документ - фиш. Правителството одобри идеята с проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

В определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14- дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. Дава се възможност и нарушителят да плати 70 на сто глобата при плащане в 14-дневен срок от връчването.

16 загинали и 168 ранени по пътищата само за 6 дни у нас

16 загинали и 168 ранени по пътищата само за 6 дни у нас

141 тежки катастрофи са станали от началото на месеца

Улесняват се процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено - да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъществяване на административно обслужване.

Ще могат да се заплащат дължими глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път, по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Около 10% от тираджиите чужденци получават фишове, 6-7% от тях си плащат

Около 10% от тираджиите чужденци получават фишове, 6-7% от тях си плащат

Това посочват от Института за пътна безопасност

Предвидена е принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства - временно отнемане на свидетелството за управление на моторни превозни средства.

С промените се предвижда и промяна в давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания при лишаване от право да се управляват моторни превозни средства.

Системата за фишове на ГКПП-та превъзпитавала шофьорите нарушители

Системата за фишове на ГКПП-та превъзпитавала шофьорите нарушители

Инспектор Иво Писанов очаква и отражение върху тежките катастрофи

Целта на промените е да се осигури бързина и да се позволи по-ефективно използване на ресурсите на МВР за осъществяване на контрол.