По данни на обобщения доклад на Държавната агенция "Безопасност на движение по пътищата" за 2019 г. 3 044 721 МПС са преминали транзитно през страната.

За миналата година са издадени 79 677 броя електронни фишове на водачи с чужда регистрация, от което става ясно, че всеки 38-и транзитно преминаващ водач е хващан да нарушава скоростните режими на територията на страната.

Това показват данни от последното проучване на Институтът за пътна безопасност по отношение на нарушенията на водачи на МПС с национална регистрация от и извън ЕС.

След анализ на получената статистика са констатирани изключително тревожни данни за връчването и плащането на установените с електронни фишове нарушения за посочения период. А именно от 2016 г. до момента има несъбрани глоби в размер на 39 976 040 лв., което прави 93% несъбираемост от общата сума 43 070 580 лв. или с други думи тази сума може да покрие 50% от ремонта от отсечката "Чирпан-Стара Загора" на АМ "Тракия".

Снимка 489716

Източник: Институт за пътна безопасност

През последния месец от ИПБ констатират, че МВР налагат рестриктивни мерки чрез ограничаването на свободното излизане през ГКПП, чрез налагане на принудително-административни мерки от типа недопускане на преминаване на границата, временно отнемане на книжка, временно спиране от движение на МПС спрямо българските граждани.

От друга страна към чуждестранните водачи отношението е изключително либерално, което води до заключението, че има нежелание за създаване на организация за налагане и събиране на глобите по извършените нарушения от държавните институции, заети с контрола.

Тир се обърна и блокира движението през Искърското дефиле

Тир се обърна и блокира движението през Искърското дефиле

По платното има разпилян товар и разлято масло и дизел

От Института за пътна безопасност уточняват, че не им е известно да е потърсена персонална отговорност на лицата, ангажирани за стриктното прилагане на ЗДвП, с цел недопускане нанасяне вреди на бюджета в особено големи размери:

- за 2016 г. са издадени 28 838 бр. ел.фишове на обща сума 3 443 360 лв., като от тях са връчени 10% (2882), а само 6,3% (1826) са платените. Неплатените фишове са в размер на 3 097 240 лв., което прави 90% несъбираемост.

- за 2017 г. са издадени 47 187 бр. ел.фишове на обща сума 6 534 650 лв., като от тях са връчени 22% (10 389), а само 9% (4050) са платените. Неплатените фишове са в размер 5 897 880 лв., което прави отново 90% несъбираемост.

- за 2018 г. са издадени 63432 бр. ел.фишове на обща сума 11 316 980 лв., като от тях са връчени 10% (6650), a само 7% (4514) са платените. Неплатените фишове са в размер на 10 602 190 лв., което прави 93% несъбираемост.

- за 2019 г. са издадени 79 677 бр. ел. фишове на обща сума 15 840 540 лв., като от тях са връчени 12% (9650), а само 8% (6514) са платените. Неплатените фишове са в размер на 14 779 920 лв., което прави отново 93% несъбираемост.

- в периода 01.01-15.06.2020 г. са издадени 38 834 бр. ел. фишове на обща сума 5 935 050 лв., като от тях са връчени 8% (3197), а само 7% (2852) са платените. Неплатените фишове са в размер на 5 598 810 лв., което прави 94% несъбираемост към средата на юни 2020 г.

От ИПБ подчертават, че тези данни показват пълна незаинтересованост от страна на държавните институции, ангажирани с налагането и събирането на наложените глоби на водачи на МПС с национална регистрация, преминаващи транзитно през България.

Според тях се прилага двоен стандарт спрямо българските граждани и чужденците, преминаващи транзитно.