Висшият съдебен съвет (ВСС) е спрял дисциплинарното производство срещу бившата шефка на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева. Проверката срещу нея е спряна до приключването на съдебното дело за разработката „Червей”.

Кадровиците са приели, че има идентичност на фактите, които се разглеждат в дисциплинарното дело и наказателното дело. Затова било наложително дисциплинарното производство да бъде спряно, докато делото приключи с влязъл в сила съдебен акт, съобщават от ВСС.

В същото време Висшият съдебен съвет не е наложил дисциплинарно наказание на бившия зам.-шеф на градския съд – Богдана Желявска.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на шефа на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и бившия правосъден министър Христо Иванов. Като вносител на предложението, Панов не е участвал в обсъждането и гласуването на решението.

Кадровиците са решили да образуват дисциплинарка срещу съдийката в Софийския градски съд Веселина Ставрева за допуснати дисциплинарни нарушения.

Дисциплинарният състав е избран чрез жребий. Той ще се състои от Димитър Узунов, Калин Калпакчиев и Юлиана Колева.