Двойно завишение на максимално допустимите концентрации на цианиди са открити при първите проби, взети от реките Юговска и Чепеларска, след аварията в обогатителната фабрика в град Лъки, съобщи БНТ.

Вторите проби на водата не са установили замърсяване. Предстои да бъдат обявени анализите за евентуално наличие на тежки метали след изпускането на хвост в река Юговска.

Замърсяването на реките при аварията на хвостопровода край Лъки във вторник е продължило около час. Взетите същия ден проби от осем пункта са показали отклонение от нормите.

Авария на хвостопровод замърси реките Юговска и Чепеларска

Авария на хвостопровод замърси реките Юговска и Чепеларска

Взети са проби по течението и на двете реки

Марин Маринов, експерт в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив, обяснява, че от първия ден се наблюдава превишение за цианиди, от устието на река Юговска до пункта, който е след Асеновград, като най-високата стойност е два пъти над стандарта, при село Бачково -10 микрограма.

При пробите, взети от реките в сряда, не са налични концентрации на цианиди. От ВиК-Пловдив са изследвали питейната вода в помпена станция "Чая". Проверени са и двата сондажа, които захранват селата Крумово и Ягодово, взети са проби и от водопроводната мрежа.

Имало авария, но не и замърсяване на реките Юговска и Чепеларска
Обновена

Имало авария, но не и замърсяване на реките Юговска и Чепеларска

Това твърди директорът на "Лъки инвест" Атанас Марински

Антон Гълъбов, главен инженер на ВиК-Пловдив пояснява, че никъде в тези проби няма наличие на тежки метали или пък другите физикохимични показатели да имат някакви отклонения.

В сила остава предупреждението да не се използват водите на реките Юговска и Чепеларска. От риболовните сдружения апелираха да не се лови риба с цел консумация.

Ще се прецени дали първоначално обявената санкция от 10 000 лева за фабриката в Лъки ще бъде завишена.