Група от юристи започва работа върху правната рамка на дейността на т.нар. колекторски дружества, на кредитодателите, които са извън регулациите на Българската народна банка, както и на дружествата за предоставяне на бързи кредити.

Работната група е сформирана от правосъдния министър Данаил Кирилов.

В прессъобщението на МП не се посочват членовете на работната група, както и срокове за работа на групата.

Припомняме, в своя позиция омбудсманът Диана Ковачева настоя за спешни мерки в защита на гражданите от фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ-та, особено в условията на извънредно положение, когато броят на оплакванията от граждани е нараснал значително. Ковачева настоя да се въведе забрана дружествата, занимаващи се със събиране на просрочени вземания, да начисляват такси, неустойки или санкции, които не са предвидени в договора със съответния клиент/потребител, като при условие че събират вземанията, да се ограничат правата им до начисляване на разумните разноски по събиране на вземането.

Тя предложи да се обмисли и забрана на доставчиците на обществени услуги (монополисти) да прехвърлят вземанията си на такива дружества, тъй като те разполагат с достатъчен ресурс и възможности сами да организират събиране на дълга, вместо да ползват колекторски фирми.

6 месеца отсрочка на дълговете от колектори и бързи кредити иска Манолова

6 месеца отсрочка на дълговете от колектори и бързи кредити иска Манолова

Тя настоява и да се създаде Закон за колекторските фирми

Едновременно с това в средата на април месец се случи и куриозен бой между служители на два колекторски фирми, които влязоха в ръкопашен спор за дълговете на общ клиент