Центърът за изследване на демокрацията представи Годишна оценка на заплахите от организирана престъпност в България през 2019 г.

Оценката се извършва за трета поредна година и разглежда актуалното състояние на различни криминални пазари у нас, както и тенденциите в развитието им.

Наблюдава се общ спад в обема на доходите от престъпна дейност, но те продължават да са съществена заплаха за икономиката на страната. От Центъра за изследване на демокрацията посочват, че голяма част от престъпните мрежи в България контролират законни бизнеси, което улеснява изпирането на реализираните чрез престъпна дейност приходи и поставя нови предизвикателства в противодействието на организираната престъпност.

При дългогодишно изследваните криминални пазари, като трафик на хора и пазар на секс услуги, нелегална търговия с тютюневи изделия, разпространение и трафик на наркотици и организирани ДДС измами се наблюдава запазване на обема през последната година.

Близо 100 акта съставиха за незаконен дърводобив

Близо 100 акта съставиха за незаконен дърводобив

Извършени са над 3000 проверки в цялата страна

Измамите с електронни платежни средства и киберпрестъпленията пък бележат лек ръст спрямо предходния период.

През 2019 г. за първи път в оценката се включват и някои нови престъпни пазари, а именно нелегален дърводобив, нелегална търговия с лекарства и измами със средства на ЕС.

По данни на Центъра за изследване на демокрацията нелегалният дърводобив у нас за миналата година е в размер на 70-150 млн. лв., като 80% от незаконния добив е от фирми с легален такъв. Близо 90% от фирмите пък имат до 20% неотчетен добив. Въпреки контрабандата с дървесина обаче се отчита по-голям прираст в горите спрямо добив - 15 млн. куб. годишно.

Относно нелегалните пазари на наркотици спрямо 2011 г. се регистрира ръст на пазара за марихуана, чиито общи незаконни приходи възлизат на 284 млн. лв. Не се отчита промяна при пазара на хероин, докато при този за синтетични наркотици и хероин се бележи спад.

Нелегалната търговия с лекарства през 2019 г. пък възлиза на 200-210 млн. лева, а измамите с евросредства - на 70-130 млн. лева.

Анализът показва, че нелегалната търговия с горива през миналата година се изчислява на 450-500 млн. лв., а външният пазар на секс услуги - на 900-1000 млн. лв.