Инспектори от Регионалната дирекция по горите във Велико Търново са установили незаконна сеч на 154 броя дървета в имоти частна горска територия в землището на село Гъбене.

Инспекторите задържали 4 лица, след което проверили изсечената дървесина. В хода на проверката горските установили, че дърветата не са маркирани с контролна горска марка. След направена справка в системата за проверка и контрол на Изпълнителна агенция по горите е изяснено и че за имотите няма издадени позволителния за сеч.

За нарушението са съставени констативни протоколи. По случая е образувано досъдебно производство.

Регионалната дирекция по горите във Велико Търново информира, че от началото на месец септември до сега горските служители на РДГ Велико Търново са направили 500 проверки за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са повече от 40 кубични метра дървесина, четири моторни превозни средства, една каруца и два моторни триона.

Незаконна сеч е била установена и в землището на село Габаре, община Бяла Слатина, област Враца. В хода на планирана акция за опазването на горите в землището на село Габаре служители от Регионалната дирекция по горите в Берковица, Държавното горско стопанство във Враца и Дирекция "Жандармерия" са задържали един автомобил, 2 бензиномоторни триона, кон и каруца, както и 9 кубика дърва за огрев.

През месец септември горските инспектори при РДГ - Берковица са извършили 495 проверки за ползването на дървесина от горските територии, на превозни средства, транспортиращи дървесина, на обекти за съхраняване, преработка и търговията с дървесина и недървесни горски продукти, ловци, риболовци, физически лица. В хода на проверките са съставени 33 акта за установени нарушения на Закона за горите, лова и опазване на дивеча, рибарството и аквакултурите.