Министърът на околната среда и водите Емил Димитров нареди да започнат проверки за наличие на нерегламентирани сметища и осигуряване проводимост на реките, съобщават от МОСВ.

До 14 февруари екоинспекциите трябва да издадат предписания до кметовете за предприемане на мерки за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания (сметища), в това число и по реките и прилежащите територии в обхвата на съответната община.

До 31 май РИОСВ трябва да извършат проверки на място дали общинските власти са изпълнили предписанията. Ако бъдат установени замърсявания в най-кратък срок ще бъдат налагани актове.

Проверяват складирани бали с боклук в Мизия

Проверяват складирани бали с боклук в Мизия

Отпадъците се стопанисват от частна фирма

Министър Димитров разпореди също и на Басейновите дирекции към МОСВ да създадат организация за проверки на състоянието и проводимостта на речните легла.

Заповедта важи за обектите, на които не са извършвани проверки по заповед на кмета и областния управител.

В срок до 28 февруари кметовете ще трябва да представят в Басейновите дирекции план-график за планираните през 2020 г. проверки на участъците от реката, чиято проводимост е намалена.

Басейновите дирекции ще поискат и от "Напоителни систми" ЕАД информация за възложените от тях обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите - за планирани дейности по отделните участъци за поддържане на реки, дерета и отводнителни съоръжения.

Връщаме на Италия още 74 контейнера с боклук

Връщаме на Италия още 74 контейнера с боклук

На пристанището във Варна остават още 25

Проверките за проводимостта на речните корита се извършват всяка година преди снеготопенето. Целта е ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди пролетното пълноводие. РИОСВ и Басейновите дирекции трябва да отчетат резултатите от контролната си дейност в МОСВ.

Зам.-министърът на околната среда Красимир Живков пък е изпратил писма до АПИ и Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" (ДПНКЖИ) за почистване на пътищата и жп мрежата от замърсявания и осигуряване на съдове за събиране на отпадъци на терените и сградите около жп линиите и на пътните съоръжения.

Ревизоро затяга контрола на пристанищата, ще проверява всеки контейнер

Ревизоро затяга контрола на пристанищата, ще проверява всеки контейнер

Намираме отпадъци на най-различни места из страната