Общо 30 000 килограма местни продукти – месо и колбаси са запорирани и иззети от софийска фирма.
Служители на ГД „Национална полиция“, Национална агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните са проверили цехове в София и в Пловдив.

Проверката на на фирмата е започнала след открити документи, които сочат недекларирана търговия с месо с фирми от държави в ЕС.

Хиляди килограми месо и колбаси са били разопаковани и препакетирани с нов срок на годност. За близо половината от тези 30 тона – 14 тона няма валидни документи за произход. Те ще бъдат иззети и бракувани от БАБХ.

При счетоводната проверка се оказало, че в касата на дружеството липсват близо 1 млн. лева в брой, които би следвало да има налични.

В скритото счетоводство на фирмата е отразено движението на голямо количество месни продукти, които не са декларирани пред данъчните власти.

Фирмените сметки, банковите трезори и наличната стока в складовете са запорирани. Възложена е пълна данъчна ревизия на дружеството, като ще бъдат изследвани операциите на компанията за последните 5 години.

Управителят да дружеството също ще бъде ревизиран като физическо лице.