Използваха се популистки похвати, че видите ли е осъществен един скъп ремонт, който е могъл да бъде по-евтин. Този коментар направи адвокат Ина Лулчева по повод оправдателната присъда по делото „Масларова”.

На базата на това се манипулирало, по думите ѝ, и общественото мнение.
Според защитата на Масларова с това дело се поставя въпросът за загубеното време и пари, които то струва на съдебната система, освен 25-те хиляди лева разходи за експертизи, които в случая остават за сметка на държавата.

Според адвокат Лулчева делото е разгледано задълбочено, изпълнени са всички доказателствени искания на прокуратурата и съдът се е съобразявал и с възраженията на защитата.

Според нея да се обвинява един министър, че е присвоил пари, защото фирмата, която е изпълнявала поръчката, е купила плочки за 15 лева, а е възможно да се купят за 5 лв. говори за едно несериозно отношение на обвинението.

По думите на Лулчева, никой министър не знае колко струват плочките на пазара, а и не му е това работата.
„Ако въвеждаме задължение на министъра да знае колко ще струват плочките, това означава той да не си върши другата работа”, подчерта юристът.

Министърът има ангажимент да проведе процедура по обществена поръчка, както го изисква законът. Адвокатът обърна внимание, че по време на делото никога не е ставало въпрос, че Масларова не е спазила законовите изисквания.

Нещо повече, според адвокат Лулчева, прокуратурата отново е постъпила непрофесионално. Още преди делото да се внесе в градския съд, административният съд с влязло в сила решение е постановил, че видът на процедурата е определен правилно. „Категорично не мога да споделя твърдението на прокуратурата, че видите ли присвояване нямало, но може би имало някакво друго престъпление”, заяви Ина Лулчева по повод коментара на прокурора пред медиите по-рано.

Съдът се произнася по обвинителния акт и не само, че няма задължение, но му е забранено да търси други престъпления, ако за тях няма изложени обстоятелства, обясни защитата на Масларова.

Според нея това дело е пореден опит да се стовари върху съда тежестта - заради лошо формулираното обвинение на прокуратурата и неуспеха ѝ по тези дела.
За знаковите дела Лулчева уточни, че те са знакови с това, че се търси не престъплението, въз основа на което да се образува дело, а защото името на лицето е знаково и се търси в какво то да бъде обвинено.