Районната прокуратура в Габрово извърши проверка след жалба на жена, получила акт за собствената си смърт от Германия.

Било е установено, че представените в Германия официални документи са неистински и са ползвани в чужбина от чужденец. По тази причина габровската прокуратура изпраща материалите по преписката по компетентност на Районната прокуратура в София.

Подадената от габровката жалба е за това, че през декември 2019 г., след справка в НАП и Общината, установила, че се води като починала на 8 юни 2019 г. в германския град Фрайбург. Актът за смърт от Община Габрово бил съставен въз основа на изпратено от Германия уведомление за смърт. В жалбата жената твърди, че никога не е пътувала извън България, но преди шест години приятел на сина й предложил да й осигури работа в Германия. По този повод й била издадена европейска здравна карта, която тя му изпратила в Германия, но не отишла да работи там.

При извършената проверка било установено, че на 21 ноември 2019 г. от Генералното ни консулство в Мюнхен е получено в Община Габрово извлечение от акт за смърт на потърпевшата, въз основа на който общинската администрация й е съставила акт за смърт. Било е констатирано, че в Службата по гражданско състояние към общ. Фрайбург жена, легитимирала се като дъщеря на габровката, е представила в болница лична карта и дубликат на удостоверение за раждане във връзка с починало лице. Установено е, че представената в Германия лична карта се различава съществено от тази, която притежава потърпевшата, а в представеният дубликат на удостоверение за раждане има данни, които са различни от тези в актуалното й удостоверение за раждане.