Българската музикална асоциация (БМА) инициира диалог-дискусия за начина на финансиране на държавните културни институти с национално значение.

Повод за инициативата е информацията от последните дни за тежкото финансово състояние на фолклорния ансамбъл „Филип Кутев”. Припомняме, в интернет тече и подписка с призив за спасяване на културния институт от фалит и закриване.

Причините за това състояние са обективни и субективни, според БМА, но тъй като ансамбъл „Филип Кутев” е държавен културен институт с национално значение, трябва да бъде приложен балансиран подход.

В търсенето на това положително решение със сигурност трябва да бъде ангажирана освен държавата и цялата българска музикална общественост, тъй като държавните културни институти с национално значение са тези културни институти, които изпълняват общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение на културни и исторически ценности.

Една от целите на Българска музикална асоциация е да обедини музикалната общност в България, чрез което да способства за съхраняване на националното музикално наследство.

Четири от общо петте български държавни културни института с национално значение са в областта на музикално и музикално-сценичните изкуства. За това от БМА предлагат да се дискутира възможността за промяна в начина на финансиране на държавните културни институти с национално значение.

От Българската музикална асоциация изразяват готовност да инициират подобен диалог, както и да посредничат при изясняване на позициите на отделните страни, за да има коректно представяне на ситуацията в публичното пространство и да съдействаме за намирането на балансирано решение.