На кравите в консервативен щат в Малайзия може да започне да им се четат пасажи от Корана с надеждата, че това ще им помогне да се отпуснат и да се подобри качеството на месото им. Това обяви високопоставено официално лице, цитирано от "Франс прес".

Че Абдула Мат Науи, който е член на изпълнителния съвет на щата Келантан, е предложил идеята с надеждата, че ще бъде приета от земеделските стопани в затънтения щат.

Влиятелната в Малайзия Ислямска партия, която има мнозинство в щатския парламент в Келантан, който се намира в северната част на предимно мюсюлманската страна, преди е предизвиквала полемика заради насърчаването на строги ислямски закони.

"Ние смятаме, че (четенето на Корана) успокоява съзнанието на хората, така че той може да успокои съзнанието и на животните и да доведе до производството на по-добро месо", изтъква Че Абдула, който ръководи земеделския сектор в местната власт.

"Ние смятаме, че качеството на говеждото месо ще се подобри, ако животното е спокойно или в спокойна ситуация", допълни той.

Абдула добави, че няма график за плана и това не е нещо, което правителството ще въведе едностранно. Той се надява, че местните фермери ще се ангажират с изпълнението му.

Ислямска партия оказва натиск за въвеждането на строгия ислямски наказателен кодекс, известен като худуд, в Келантан, който включва наказания като ампутации на крайници за кражба и убиване с камъни за прелюбодеяние.

През 2015 г. местният законодател орган е приел закон, който налага худуд, но той не е влязъл в сила, тъй като федералната конституция го забранява.

Повече от 60 процента от хората в мултиетническата 32-милионна Малайзия са мюсюлмани, но традиционно толерантният клон на исляма беше ерозиран през последните години, тъй като консервативните нагласи набират сила.