На 7 август стана разлив на нефтопродукти в Черно море под Новоросийск. Първоначално бе съобщено, че площта на разлива е около 200 кв. м, според Института за космически изследвания РАН оцени площта на нефтеното петно на около 80 кв. км, съобщи ТАСС.

Не е ясен реалният мащаб на бедствието, нито кога ще бъдат ликвидарани последствията на разлива. Дейността се затруднява от лошото време.

Разливът на нефтопродукти стана при товар на кораба Minerva Symphony (плаващ от пристанището в Пирея, Гърция) чрез преносното устройство от терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). Разливът стана на 6 км от брега.

По данни на КТК, причината за разлива на нефт е нарушение на вътрешната кухина на хидрокомпенсатора на преносното устройство.

Мястото на разлива е локализирано. По време на ликвидирането на последиците от аварията, доставката на петрол в морския терминал на CPC беше временно спряна.

За да се локализират последиците от изпускането на нефт, е включен професионален спасителен екип, задействани са четири системи за събиране на масло и резервоари за извличане на петрол.

Консорциумът оцени площта на разлива на около 200 кв. м, а обемът на разлятото масло е около 12 кубически метра.

По късно Институтът за космически изследвания на Руската академия на науките, използвайки сателитни данни, оцени петролната петна в района на Новоросийск на почти 80 квадратни метра. км.

На свой ред работниците от делфинариума на Болшой Утриш близо до Анапа откриха петролни петна в морето.

В същото време кметът на Новоросийск Игор Дяченко заяви, че експертите не са установили замърсяване на плажовете и там все още е разрешено да се плува.

Вицепремиерът Виктория Абрамченко възложи на Росприроднадзор да оцени реалните мащаби на изпускането на петрол край Новоросийск и да провери информацията на Руската академия на науките за подценяването на обемите на разливите.

Росприроднадзор ще оцени щетите, когато бъдат установени няколко подробности, включително колко време е отнемането на горивото.

Елиминирането на последствията от разлива се затруднява и от циклон над Черно море.

Образувано е наказателно дело. Южната транспортна прокуратура извършва проверка.