Повече от 20 села са наводнени заради проливните дъждове в южната част на Азербайджан.

Проливните дъждове продължават вече второ денонощие, като две реки - Виляшчай и Борадига - са прелели от бреговете си.

Според някои от съобщения нивото на водата в половината от наводнените села е достигнала един метър, а в останалите 60 - 70 сантиметра. Провеждат се спасителни операции.

Пет района са останали без електроснабдяване и са откъснати от връзки с други населени места.

Наводнения има и в съседния Лянкярски район.