Глобалното управление на водните ресурси е "фрагментирано и неадекватно" и страните трябва спешно да приемат реформи, за да увеличат финансирането и да засилят сътрудничеството по системите за аварийно предупреждение преди настъпващата криза. Това предупреди метеорологичната агенция на ООН, цитирана от "Ройтерс".

Очаква се климатичните промени да увеличат рисковете, свързани с водата, като суши и наводнения, докато се очаква броят на хората, живеещи с воден стрес, да се увеличи заради нарастващия недостиг и нарастването на населението, изтъква докладът.

"Трябва да се събудим за наближаващата водна криза", подчерта Петери Таалас, генерален секретар на Световната метеорологична организация (СМО).

Проучване потвърждава: изгарянето на въглища в България застрашава водните ресурси

Проучване потвърждава: изгарянето на въглища в България застрашава водните ресурси

"Енергийната политика на България в момента е политика на бездействие и празни надежди"

Докладът, озаглавен "Състоянието на климатичните услуги 2021: Вода", който е сътрудничество между СМО, международни организации, агенции за развитие и научни институции, изчислява, че броят на хората с неадекватен достъп до вода ще надхвърли 5 млрд. души до 2050 г. срещу 3,6 млрд. през 2018 г.

Той призовава за повече финансиране и спешни действия за подобряване на съвместното управление на водите, като посочва необходимостта от по-добри системи за предупреждение за наводнения в Азия и системи за предупреждение за суша в Африка.

Въпреки някои неотдавнашни постижения, докладът е установил, че 107 страни остават в неизпълнение на целта за устойчиво управление на водните си ресурси до 2030 г.

Хората унищожават природата - застрашават храната, водата и енергията

Хората унищожават природата - застрашават храната, водата и енергията

Тревожен упадък в биоразнообразието

"Около 60% от националните метеорологични и хидроложки служби - националните публични агенции, упълномощени да предоставят базова хидроложка информация и предупредителни услуги на правителството, обществеността и частния сектор - нямат пълния капацитет, необходим за предоставяне на климатични услуги за водата", се изтъква в доклада. 

Таалас посочи на пресконференция, че тези "големи пропуски" в данните са най-големи в Централна Азия, Африка и сред островните държави.

В някои случаи, отбеляза той, информационните пропуски могат да се окажат смъртоносни, например когато Зимбабве отвори язовирите си по време на циклона Идай през 2019 г., което изостри наводненията в Мозамбик надолу по течението.

"Това беше един пример, при който по-добрата координация между Зимбабве и Мозамбик би избегнала жертви", подчерта той.

Като цяло повече от 300 000 души са загинали от наводнения и повече от 700 000 от суши и тяхното въздействие върху производството на храни, уточниха от СМО.