Светът не е успял да постигне нито една цел за спиране на унищожаването на дивата природа и поддържащите живота екосистеми през последното десетилетие. Това се изтъква в опустошителен нов доклад на ООН за състоянието на природата, съобщава "Гардиън".

От борбата със замърсяването до защитата на кораловите рифове, международната общност не е постигнала напълно нито една от 20-те цели за биоразнообразието от Аичи, договорени в Япония през 2010 г., за да се забави загубата на природния свят. Това е второто поредно десетилетие, в което правителствата не успяват да постигнат целите.

Докладът "Глобалната перспектива за биологичното разнообразие 5", публикуван преди ключова среща на ООН по въпроса по-късно този месец, установи, че въпреки напредъка в някои области, естествените местообитания продължават да изчезват, огромен брой видове остават застрашени от изчезване от човешки дейности, а 500 млрд. долара вредни за околната среда държавни субсидии не са премахнати.

Дивата природа е в катастрофален упадък заради унищожение от човека

Дивата природа е в катастрофален упадък заради унищожение от човека

Хората експлоатират и унищожават природата в безпрецедентен мащаб

Шест цели са постигнати частично, включително тези за защитени територии и инвазивни видове. Въпреки че правителствата не са успели да защитят 17% от сухоземните и вътрешноводните зони и 10% от морските местообитания, 44% от жизненоважните биоразнообразни зони сега са под защита, увеличение от 29% през 2000 г. Около 200 успешни ликвидирания на инвазивни видове на островите също са се случили.

ООН заяви, че природният свят се влошава и бездействието може да подкопае целите на Парижкото споразумение относно климатичната криза и целите за устойчиво развитие.

Ръководителят на ООН за биологичното разнообразие Елизабет Марума Мрема заяви, че човечеството е на кръстопът, който ще реши как бъдещите поколения ще изживяват природния свят.

"Живите системи на Земята като цяло са компрометирани. И колкото повече човечеството експлоатира природата по неустойчиви начини и подкопава нейния принос към хората, толкова повече ние подкопаваме собственото си благосъстояние, сигурност и просперитет", подчерта тя.

ООН и СЗО: Пандемиите са резултат от унищожаването на природата

ООН и СЗО: Пандемиите са резултат от унищожаването на природата

Ако не бъде прекратено унищожението, ни чакат още по-смъртоносни епидемии

Докладът е третият за една седмица, който подчертава опустошителното състояние на планетата. Докладът за живата планета на WWF и Зоологическото дружество в Лондон за 2020 г. казва, че популациите на дивите животни в световен мащаб са в свободно падане, намалявайки с две трети заради прекомерното потребление на хората, нарастването на населението и интензивното земеделие

20-те цели за биоразнообразието от Аичи са разделени на 60 отделни елемента за наблюдение на общия напредък. От тях седем са постигнати, 38 са показали напредък и 13 елемента не са показали напредък. Напредъкът остава неизвестен за два елемента.

Водещата цел за намаляване наполовина на загубата на естествени местообитания, включително гори, не е постигната. Докато темповете на обезлесяване в световен мащаб са намалели с около една трета през последните пет години в сравнение с нивата отпреди 2010 г., деградацията и фрагментацията на богатите на биологично разнообразие екосистеми в тропиците остават високи. Дивите зони и влажните зони продължават да изчезват, а сладководните екосистеми остават критично застрашени.

Половин трилион долара вредни държавни субсидии за селското стопанство, изкопаемите горива и риболова са изтъкнати в доклада като особена област на безпокойство от неговия водещ автор Дейвид Купър, заместник изпълнителен секретар на Конвенцията за биологичното разнообразие.

"Все още виждаме много повече публични средства, инвестирани в неща, които вредят на биологичното разнообразие, отколкото в неща, които поддържат биологичното разнообразие", подчертава той.

Въпреки че има напредък в някои региони, делът на свръхулова на риба се е увеличил през последното десетилетие до една трета от общия брой и много нецелеви видове са застрашени поради неустойчивите нива на прилов. В резултат на това целта за устойчиво управление и добив на всички рибни и безгръбначни запаси не е изпълнена.

Според доклада пластмасовите отпадъци и излишните хранителни вещества не са доведени до нива, които да не увреждат функциите на екосистемата и биологичното разнообразие. Около 260 000 тона пластмасови частици са се натрупали в океаните със сериозни въздействия върху морските екосистеми, често с неизвестни последици. Замърсяването с електроника също е подчертано като проблем с нарастващо безпокойство, подхранван от високите нива на потребление.

Повече от 60% от кораловите рифове в света са застрашени, особено заради прекомерен риболов и разрушителни практики, а целта от 2015 г. за намаляване на заплахите не е изпълнена. Тя също така не е изпълнена през 2020 г., като климатичната криза, окисляването на океана и строителството по бреговете са обвинявани за лошото им състояние.

Целта за защита на поддържащите живота екосистеми, като същевременно се вземат предвид нуждите на жените, коренните общности и бедните хора, не била постигната. Оценката на състоянието на природата на Земята установи, че екосистемите, които осигуряват чиста вода, лекарства и поддържат поминъка, не са защитени, като непропорционално засягат жените и уязвимите общности.

Авторите на доклада обаче посочиха усилията за опазване, които са довели до спасяването на 48 вида от изчезване през последните десетилетия като знак на надежда.

Неспазването на целите се дължи на това, че някои правителства не разбират мащаба на предизвикателството, пред което е изправен природният свят. "Смятам, че страните го приемат сериозно, но може би понякога го оставят на министерствата на околната среда и не го издигат достатъчно до нещо, което трябва да бъде задача на цялото правителство", коментира Дейвид Купър.

Докладът идва, докато страните по Конвенцията за биологичното разнообразие договарят целите за това десетилетие. Финалният кръг от преговори за споразумение трябваше да се проведе в Кунмин, Китай, миналия октомври, но беше забавен от пандемията от коронавируса и сега се очаква да се проведе през май 2021 г. Значителна част от проектопредложението е да се защитят 30% от планетата.

Базил ван Хавър, съпредседател на преговорите, каза, че един от основните уроци от целите за биоразнообразието в Аичи е, че следващият набор от цели трябва да бъде постижим.

"Мисля, че беше много похвална цел да се поставят амбициозни цели през последните десетилетия. Те са трудно постижими, а ясно чувате, че хората искат да имат реалистични цели", каза той.