Жените в Европа имат все по-малко деца, особено в Южна Европа. Това е установило проучване на френския Национален институт за демографски изследвания, цитиран от БиБиСи.

До една четвърт от жените, родени през 1970-те години в Южна Европа, могат да останат бездетни, в сравнение с 15% в Северна Европа и 18% в Западна Европа.

Фактори, включително несигурният пазар на труда и липсата на политики за работа, насочени към семейството, обясняват покачването на принудителното бездетство.

Но докладът посочва, че бездетството е било също много високо преди около век. Около 17-25 процента от жените, родени през първото десетилетие на 20 век, са останали бездетни, но тогава основните фактори са били смъртта на множество мъже на възраст за женене през Първата световна война, емиграцията на други млади мъже в бедните страни и заради ефектите от Голямата депресия, разразила се през 1929 г.

Бездетството достига много ниски нива сред жените, родени през 1930-те и 1940-те години - родителите на "бейби бум" поколението, които се радваха на следвоенния просперитет като ниска безработица и щедри системи за социални помощи.

В Източна Европа бумът в раждаемостта продължи по-дълго отколкото в Западна Европа, се изтъква в доклада, подсилен от липсата на контрацепцията, която е станала достъпна в Западна Европа.

Но бездетството е започнало да нараства сред жените, родени през 1940-те години (в Западна Европа) и през 1960-те години (в Източна Европа).

"Повечето от икономическите и културни тенденции на последния половин век изглежда са отдалечили жените и мъжете от създаването на деца", се подчертава в доклада.

"Надеждна контрацепция, забавено създаване на съюз и раждане на деца, по-голяма семейна нестабилност, взискателни кариери и нестабилност на работните места, както и общата икономическа несигурност, е вероятно да насърчат бездетството", изтъкват експертите.

Докладът цитира високата безработица, "неадекватните семейни политики" и "устойчиво неравенство между половете в разделението на домашния труд и грижите за децата" като важни фактори.

"Докато бездетството в общи линии се стабилизира в Западна и Северна Европа, то е вероятно да продължи да нараства бързо в Южна Европа, където до една четвърт от жените, родени през 1970-те години остават бездетни", заключава докладът и допълва, че "бездетството също така ще продължи да нараства в Централна и Източна Европа".