Лошото качество на въздуха е причинило около 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016 г., последната година, от която са най-новите данни, като почти всеки европеец, живеещ в град, е изложен на нива на замърсяване, които надвишават здравословните нива. Това се предупреждава в доклад, цитиран от "Ройтерс".

"Замърсяването на въздуха понастоящем е най-важният за човешкото здраве риск, идващ от околната среда", се подчертава в доклада на Европейската агенция по околна среда (EEA).

Авторът на доклада, експертът по качество на въздуха на EEA Алберто Гонсалес Ортис заяви, че въпреки че нивото на опасните частици в европейските градове е спаднало, то не спада достатъчно бързо.

"Все още не сме достигнали стандартите на ЕС и разбира се сме далеч от достигане на стандартите на Световната здравна организация (СЗО)", посочва Ортис.

Законът на ЕС понастоящем изисква страните да оценят равнището, особено в градските райони, на редица замърсители, включително озон и прахови частици, и да предприемат действия, ако някои граници бъдат достигнати.

Замърсяването с частици в градовете се превърна в цел на по-строги ограничения, след като Съдът на Европейския съюз постанови през юни, че градовете трябва да предприемат действия, ако нивата на замърсяване са надвишени в един отделен район, а не въз основа на средно ниво в региона.

ЕК съди България за трайно неспазване на изискванията за чист въздух

ЕК съди България за трайно неспазване на изискванията за чист въздух

Иск пред Съда на ЕС получава и Испания

През юли Европейската комисия поиска от Съда на Европейския съюз да предприеме действия срещу Испания и България заради лошото качество на въздуха им, предупреждавайки страните, че не успяват да защитят гражданите от замърсяване.

През 2017 г. 16 от общо 28 страни членки на ЕС са съобщили за най-малко един случай на нива на азотен диоксид, отровен газ в изхвърляните от автомобилите газове, който е по-висок от разрешената средногодишна концентрация в ЕС. Този списък включва Франция, Белгия, Холандия, Испания, Германия и Великобритания.

Някои станции за измерване на замърсеността на въздуха в Лондон например отчитат нива от повече от 50 микрограма азотен диоксид на кубичен метър въздух, в сравнение с разрешената годишна средна концентрация в ЕС от 40 микрограма.

Вчера британското правителство предложи нов законопроект за околната среда, който включва правно обвързващи цели за намаляване на фините прахови частици във въздуха и принуждава производителите на автомобили да изтеглят колите, които не отговарят на стандартите за емисии на частици.

Намаляването на броя на автомобилите е важен фактор за намаляване на замърсяването на въздуха в градовете, особено на азотния диоксид, изтъкна Ортис.

"Когато се борим със замърсяването, ние също така се борим с климатичните промени, както и с шума и насърчаваме по-здравословно поведение. Това е ситуация, от която всички печелят", добави той.