Според цитиран от БиБиСи новоизлязъл доклад, съставен във връзка с Международната програма за състоянието на океана (IPSO), много от животинските и растителни видове живеещи в океана, са подложени на сериозен риск от изчезване.

Свръх риболовът на безпрецедентни в човешката история нива, замърсяването и климатичните промени, са основните фактори.

Откритията са шокиращи, ефектът от човешката намеса е далеч по-лош отколкото се е очаквало. Някои от най-явните промени са топенето на ледовете около Гренландия и Антарктика, повишаване морското ниво и нивото на метан.

Много от замърсяванията, преди разпространени по морската повърхност, сега са открити достигнали до морското дъно.
Вследствие на човешката намеса, три четвърти от кораловите рифове, в световен мащаб, са заплашени от унищожение.

Докладът дава и препоръки, които трябва да се предприемат. Според IPSO, спешните мерки, които трябва да се вземат, са: спиране прекомерният риболов, очертаване, и редуциране попадането на замърсители от всякакъв вид във водните басейни, бързо и решително редуциране на емисиите от парникови газове.