Една трета от българските семейства живеят под прага на бедността. Изследванията сочат, че домакинствата, в които глава на семейството е жена са по-бедни от останалите, информира БНР.

Тези данни бяха обявени от КНСБ по повод международния ден на женската солидарност - 8 март.

В края на миналата година броят на заетите жени у нас е намалял 2.5% в сравнение с 2008г.

Средното заплащане на жените е с 15% по-ниско, сравнено със заплатите, които получават мъжете.

В сферата на здравеопазването, социалните дейности и финансовото посредничество разликата достига до 35 на сто.

Безработните жени у нас са 117 хиляди, което е с 34 хиляди повече спрямо 2008г.

Шансовете на жените да намерят работа са по-малки, отколкото тези на мъжете, по-малки са и възможностите за развитие в кариерата.