Близо 25 000 фирми са подали ДДС документите си за месец юни чрез Интернет, подписани с електронен подпис, съобщиха от пресцентъра на НАП. Това представлява над 25% от общия брой на регистрираните по този данък в България фирми.

За първите 6 месеца на годината са регистрирани и близо 2000 плащания на данъци и осигурителни вноски чрез Интернет - системата на НАП за плащане с дебитни карти. 839 са декларациите за облагане с корпоративни данъци, подадени чрез сайта на агенцията, а подоходните декларации, изпратени до НАП с електронен подпис от физически лица чрез Интернет са 253.

Припомянме, че услугата "ДДС по Интернет" съществува от повече от 2 години и позволява всички регистрирани по ДДС дружества в страната да подават ежемесечните справки декларации и дневници за покупки и продажби чрез Интернет, подписани с електронен подпис.

През октомври тази година част от регистрираните по ДДС дружества трябва да започнат да подават и така наречените Интрастат декларации, подписани с електронен подпис. Това се налага заради изискванията на Европейския съюз за събиране на статистическа информация за движението на стоки в Общността. Според Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки българските дружества, които осъществяват "пристигания" и "изпращания" на стоки от и за страни от Европейския съюз над определени прагове, трябва да подават информация за вида и стойността на тези стоки. Информацията се декларира в Интрастат-декларации, които се изпращат до Националната агенция за приходите.

В момента НАП разработва специално софтуерно приложение, което ще бъде безплатно предоставено на всички заинтересувани фирми. То ще им позволи да водят изискваните от закона дневници, както и изготвянето на Интрастат- декларации. В следващите месеци НАП ще се свърже с всички регистрирани по ДДС дружества в България, които са длъжни да подават Интрастат-декларации, за да разясни подробно изискванията и правилата по които ще става това. Предстои и провеждането на информационна кампания.